Systemleveransavtalen är inte bara komplexa och krångliga, de ter sig även avvikande gentemot andra IT-avtal. Under denna kurs lär du dig att förstå systemleveransavtalets struktur och varför det är uppbyggt så som det är.

Kursen inleds med en identifiering av systemleveransavtalet i den IT-rättsliga floran av avtal. Därefter ges kort introduktion i rättsliga förutsättningar avseende systemleveransavtal. Förläsarna går därefter igenom olika exempel på strukturer på systemleveransavtal samt – vad avser offentlig upphandling – upphandlingsrättsliga kopplingar till hur avtalen kan och bör upphandlas.

Tyngdpunkten i kursen ägnas åt genomgång av nyckelregleringar i ett systemleveransavtal utifrån olika förutsättningar. I genomgången diskuterar och exemplifierar föreläsarna på marknaden förekommande utformningar, och villkor gällande standardavtal som Avtal 90 och Kammarkollegiet.

Kursdagen avslutas med jämförelser mellan agil och traditionell utvecklingsmodell och hur val av modell får konsekvens i utformning av avtal.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Vad ett systemleveransavtal är i floran av IT-avtal, olika typer av systemleveransavtal samt olika modeller på hur systemleveransavtal kan utformas.
 • Nyckelregleringar i ett systemleveransavtal.
 • Vikten av kund- respektive leverantörsperspektiv vid utformning och förhandling av systemleveransavtal och vad som utifrån ett beställarperspektiv måste beaktas utifrån leverantörsperspektiv i relationen.
 • Agila modeller jämfört med traditionella modeller.

 

Målgrupp:

Advokater och jurister, affärs- och verksjurister som behöver skaffa sig kunskap om upphandling av IT-outsourcing, samt upphandlare inom IT-sektorn.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas