Talent Acquisition är helt avgörande för de flesta verksamheter idag. Utan att hitta rätt medarbetare misslyckas affärsplanerna. Att rekryteringsarbetet hanteras på ett professionellt sätt är avgörande. Dels för att hitta rätt person för jobbet, dels för att kandidaterna ska uppleva verksamheten som professionell och attraktiv.

Då det råder kompetensbrist inom många branscher idag är den så kallade kandidatupplevelsen oerhört viktig och för många verksamheter affärskritisk. Utöver det eftersträvar många verksamheter en ökad mångfald och en rekrytering som hänger tätt samman med värderingar och kultur. Att arbeta kompetensbaserat med sin rekrytering, är det mest träffsäkra sättet att lyckas med ovan.

Kursen går igenom teorierna kring rekryteringsområdet; vad säger forskningen om människans förmåga att fatta rationella beslut, hur ser det ut med den prediktiva validiteten i de verktyg och metoder som används inom rekrytering idag, vad uppskattar kandidaterna i en rekryteringsprocess? Kursen är dock även praktisk; deltagarna får använda sig av aktuella rekryteringscase från sin egen verksamhet, ta fram material och öva på olika moment inför nästa verkliga rekryteringstillfälle.

Redan efter avslutad kurs kan deltagarna hålla i en kompetensbaserad intervju på ett mer träffsäkert, effektivt och icke-diskriminerande sätt. Deltagarna får efter avslutad kurs också med sig en genomarbetad kravprofil, ett antal intervjufrågor som hen tagit fram för nästa rekryteringsprocess samt förslag på hur en effektiv rekryteringsprocess för aktuell roll kan läggas upp.

Behållningen är därmed både konkret/praktisk inför nästkommande rekrytering, samt ger insikter på ett mer teoretiskt plan kring varför man måste arbeta strukturerat med sin rekrytering och vilka fällor man annars riskerar att falla i.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur man rekryterar kompetensbaserat, träffsäkert och effektivt
 • Vad det är att vara kompetent i dagens arbetsliv.
  Utan en definition av kompetens blir det svårt att rekrytera kompetensbaserat.
 • Hur man gör en ordentlig kravprofil
 • Hur man håller i en kompetensbaserad intervju
 • Kandidatupplevelse – hur man skapar man en rekryteringsprocess som utgår från kandidatens perspektiv
 • Forskningen inom området – hur man designar en rekryteringsprocess som tar hänsyn till metodernas och verktygens validitet och på så sätt minskar diskriminering och ökar mångfald

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som har behov av att vässa sina kunskaper och finslipa sina färdigheter i hantverket rekrytering; medarbetare inom HR, rekryterande linjechefer, rekryteringskonsulter. Alla som rekryterar idag eller ska rekrytera framöver.

Se videon med föreläsarnas tips för att lyckas med kompetensbaserad rekrytering.

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion till kompetensbaserad rekrytering. Vad är det? Och vad är det egentligen ”att vara kompetent” idag?

  Genomgång av vad forskningen säger om människors subjektivitet och oförmåga till rationella beslut. Varför behöver vi verktyg och metoder att hålla oss till när vi rekryterar?

  Kandidatupplevelse - kandidatupplevelsen är er verksamhets Employer Brand i praktiken.
  När kandidaterna som verksamheten på olika sätt arbetat för att attrahera plötsligt knackar på dörren, gäller det att deras förväntan överensstämmer med verkligheten! Vad är viktigt att tänka på när man lägger upp sin rekryteringsprocess utifrån kandidatens perspektiv?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Kravprofilsarbetet – grunden för att lyckas med sin rekrytering!

  Vi pratar om vikten av en genomarbetat kravprofil; vad som är viktigt att tänka på, vilka som bör involveras och vad en kravprofil bör innehålla.

  Deltagarna fyller i en kravprofilsmall som med fördel kan användas vid nästa rekryteringstillfälle. Deltagarna utgår från en verklig roll i sin egen verksamhet; vad det är som förenar dem som lyckas i rollen? Vad är viktigt, på riktigt?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Kompetensbaserad intervju – hur gör man?
  Vi går igenom vad som skiljer en kompetensbaserad intervju från en ”vanlig” intervju.

  Deltagarna får skapa kompetensbaserade frågor som kopplar till den kravprofil de tidigare skapat.

  Därefter övar vi på att ställa frågorna och får på så sätt känna på både hur det är att intervjua, och att bli intervjuad. Vi övar på inledning och avrundning, men framförallt på att ställa rätt följdfrågor för att få fram beteendespecifika svar från kandidaterna.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Genomgång av olika urvalsmetoders prediktiva validitet, d.v.s. vad är det för metoder/verktyg som faktiskt fungerar när det gäller att förutsäga en persons prestation på jobbet?

  Hur designar man en bra rekryteringsprocess? Beskrivning av hur olika kravprofiler innebär olika rekryteringsprocesser. En process som bidrar till mångfald och som minskar risken för diskriminering. Vad ska man undersöka först, vad kan man spara till sist och vilka steg kan man eventuellt strunta i?

 • 16.00

  Kursen avslutas