Analyser av information med koppling till mobiltelefoner utgör i dag ett av de viktigaste bevisen de flesta större brottmålsprocesser.

Telefonanalysen är en central del och har på senare tid uppmärksammats i exempelvis det så kallade Södertäljemålet. För att de inblandade parterna rätt ska kunna hantera och värdera materialet krävs kunskaper om hur informationen uppstår, tas fram och analyseras.

Kursen ger dig som deltagare kunskaper om förutsättningarna som ligger till grund för de slutsatser som kan dras från analyser av basstationstömningar, telefonlistor och telefonkontakter. Utifrån de förutsättningarna behandlar kursen frågor och strategier som du som ombud kan lyfta för att korrekt pröva och analyser slutsatserna i brottmålsprocessen. Medverkar på kursen gör en analytiker från polisen.

Under dagen får du bland annat information om:

 • Vilka metoder som används för att ta fram och analysera informationen.
 • Vad det är som eftersöks i informationen under förundersökningen.
 • Tillämpning av reglerna kring sakkunnigbevisning på analyserna.
 • Strategier för analys, förhör och värdering av sakkunnigbevisning.
 • Hur basstationer, uppkopplingar och övriga tekniska förutsättningar fungerar.

Målgrupp

Jurister som arbetar med brottmål. Syftet med kursen är att skapa goda förutsättningar för ombuden att kunna analysera och värdera information från mobiltelefoner och de slutsatser som dras från den informationen.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV