Ärvdabalkens regler om hur ett testamente ska tolkas är komplicerade och rättspraxis är mycket omfattande.  Välkommen till denna specialkurs där advokat Marie Wessel fokuserar på just tolkningen av testamenten.

Livesändning – kurstillfället den 2 juni kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Kursen kommer gå igenom många praktiska och svåra frågor avseende tillämning och tolkning av testamenten, komplikationer vid tolkning av testamenten samt olika typer av testamenten.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Testationsfrihetens gränser
 • Olika typer av testamenten
 • Allmänna utgångspunkter vid testamentstolkning
 • Komplikationer vid tolkning av testamenten
 • Tolkning av testamente genom fastställande av testators s.k. faktiska vilja
 • Tolkning av testamente genom fastställande av testators s.k. hypotetiska vilja
 • Rättspraxis

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och jurister inom bank och försäkring samt begravningsbyråer där man är delaktig i upprättandet av testamenten eller stöter på testamenten vid dess tillämpning.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I
  Gränser för vad ett testamente kan omfatta

  Olika typer av testamenten

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Principer för testamentstolkning

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Komplikationer vid tolkning av testamenten

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Vad bör man göra för att minska tolkningsproblemen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.