Regelverket rörande medverkan hör till de svåraste delarna av bedömningen av straffrättsligt ansvar. Dagen erbjuder en helhetsgenomgång av området. Med stöd i bland annat en rikhaltig praxis får du som kursdeltagare relevant kunskap om vad som ska anses utgöra gärningsmannaskap, anstiftan respektive medhjälp.

Olika frågor rörande gränsdragning mellan dem behandlas.  Särskild uppmärksamhet ägnas olika varianter för konstruktion av gärningsmannaskap, inte minst så kallat medgärningsmannaskap och begreppen ”tillsammans och i samråd” respektive ”tillsammans och i samförstånd”. Vidare berörs uppsåtskravet för olika medverkande aktörer: i förhållande till vad måste uppsåt (och i förekommande fall) oaktsamhet finnas?

Därutöver berörs bland annat frågor relaterade till så kallade ”egenhändiga brott”, inklusive frågan i vilken utsträckning sexualbrotten idag fortsatt skall anses höra till denna grupp (vilket i så fall innebär att det för gärningsmannaskap fordras att personen i fråga utfört det ”sexuella”). Vi kommer dessutom att beröra straffvärdefrågor vid fleras medverkan i brott.

Kursen hålls av professor Claes Lernestedt, och som deltagare får du även kunskap om:

 • En helhetsgenomgång av den straffrättsliga medverkansregleringen
 • Ny och relevant praxis från HD och övriga instanser
 • Bättre sätt att argumentera i brottmål där olika medverkansrelaterade frågor aktualiseras

 

Målgrupp:

Advokater och jurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Inledning och bakgrund. Medverkansregleringen.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Medverkansregleringen, forts.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Medverkansregleringen, forts.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Medverkansregleringen, forts.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är proffsigt, behagligt och har bra upplägg.

Medarbetare på Advokatfirman Bo Johansson AB