Migrationsrätten är ett område mycket större än asyl. De flesta som flyttar till Sverige kommer hit som familjemedlemmar, arbetstagare och genom den fria rörligheten i EU:s rörlighetsdirektiv. Regelverket är stort och omfattande och kräver skicklighet i att kunna se och använda sig av detaljer i de olika typerna av ärenden.

Tillståndsreglerna går att tillämpa inom samtliga migrationsrättsliga processer. Ett dött asylärende kan leda till ett beviljat uppehållstillstånd på grund av anknytning. En utvisning kan hindras genom att den enskilde blivit kär i en EU-medborgare och en asylsökande som arbetar kan beviljas ett uppehållstillstånd för arbete. Verkställighetshinder kommer också förklaras under kursen.

Som kursdeltagare kommer du att lära dig grunderna och processen inom dessa tre olika tillståndsärenden. Du kommer också att lära dig regelverket som styr dessa regler. Efter kursen ska du som jurist känna att du kan åta dig ett uppdrag och vara säker på det arbete du ska genomföra.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Vad är familjeåterförening och hur går processen till.
 • Arbetstillstånd – från ansökan till beslut.
 • Vilka regler som gäller för EU/EES medborgare och deras familjemedlemmar.
 • Vad är ett verkställighetshinder och hur förhindras en utvisning.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som primärt arbetar med- eller i stor omfattning arbetar med migrationsrätt. Kursen riktar sig även till verksamma handläggare och andra yrkesgrupper där migrationsrätten är aktuellt.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Frukost och inskrivning

 • 09:00-10:15

  Pass I
  Uppehållstillstånd för att bosätta sig med någon i Sverige

 • 10:15-10:30

  Fikapaus

 • 10:30-12:00

  Pass II
  Uppehållstillstånd för arbete och spårbyten.

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III
  Rörlighetsdirektivet och uppehållsrätter för EU/EES medborgare.

 • 14:15-14:30

  Fikapaus

 • 14:30-16:00

  Pass IV
  Hinder mot att verkställa en utvisning enligt 12 kap. 18 och 19 §§.

 • 16:00-

  Kursen avslutas