En central uppgift för många myndigheter är att utöva tillsyn över olika verksamheter. Ett av de viktigaste maktmedlen myndigheterna då har är möjligheten att tvinga fram ett visst beteende genom vitesförelägganden.

Under denna kurs behandlas den mer övergripande frågan när vitessanktionen ska tillgripas och när myndigheten ska nyttja ”mjukare” metoder. I detta sammanhang aktualiseras inte bara förvaltningslagen regler om kommunikation m.m. utan också sådant som myndigheternas uppdrag, samt krav på legalitet, saklighet och likabehandling.

Vidare diskuteras mer specifika frågeställningar så som vitesföreläggandets adressat, möjligheten att tillgripa löpande vite, vad som händer om adressatens rättsställning förändras, hur – vilket kanske är den mest centrala frågan – preciserat vitesföreläggandet måste vara, utdömande av viten, jämkning, preskription samt förhållandet mellan vite och straff respektive andra verkställighetsmedel.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur ärenden om förelägganden ska handläggas
 • Hur vitesförelägganden ska vara utformade
 • Hur vitesförelägganden förhåller sig till straffbestämmelser
 • Hur förändringar av adressatens rättsställning inverkar på ett meddelat föreläggande

målgrupp

Jurister och tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning som arbetar med tillsyn samt företrädare för verksamhetsutövare som är föremål för myndigheters tillsyn inom skilda områden.

Kursprogram

 • 8.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Begreppen vite och föreläggande samt ärendehantering

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Vitesföreläggandets adressat
  Vitesföreläggandets utformning
  Vitesbelopp och tidsramar

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Överklagande av beslut om vitesföreläggande
  Ansökan om vitets utdömande
  Domstolsprövningen
  Preskription

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Ändamålet med vitet förfallit
  Jämkning
  Vitesföreläggandets förhållande till straff och andra verkställighetsmedel

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute har hög klass på föreläsarna. De kan sina ämnen, är mycket pedagogiska och väljer bra rättsfall.

Medarbetare på Advokatfirman Ljungberg & Tvede AB

Bra med rättssammanfattningen, skall läsa dem med spänning efter kursen!