Denna utbildningsdag är praktiskt inriktad och syftar till att ge dig som deltagare konkreta lösningar, öka din förståelse för området och fördjupa dig när det gäller såväl civilrättsliga som skatterättsliga överväganden vid val av pensioneringsform.

Pensionsområdet upplevs ofta som komplext, även för professionella rådgivare. Under hösten 2015 har vi tillsammans med föreläsare Claes Bergwik genomfört en mycket uppskattad kurs med benämning ”Pensionering via företaget”. Önskemål om ytterligare kurser inom området har framförts varför denna kurs, Tjänstepension – avtal och skatter, har tagits fram som en vidareutveckling av den tidigare kursen. Det är dock ingen förutsättning att man gått den tidigare kursen.

Denna utbildningsdag är praktiskt inriktad och syftar till att ge dig som deltagare konkreta lösningar, öka din förståelse för området och fördjupa dig när det gäller såväl civilrättsliga som skatterättsliga överväganden vid val av pensioneringsform. Sammanfattningsvis skall du som deltagare få en bra genomgång avseende flera av de mest svårtillgängliga områdena inom pensionsområdet.

Under hela kursen finns möjlighet till frågor och diskussion och du får med dig praktiska råd och tips.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Avdragsreglerna för pension
  – Huvudregeln och kompletteringsregeln – hur kan de användas?
 • Direktpension
  – När ska man använda Direktpension och hur utformar man ett avtal om Direktpension?
 • Löneväxling
  – Vad innebär det och vilka är fallgroparna och möjligheterna?
 • Pensionsavtal för anställda

Claes Bergwik är försäkringsjurist vid Max Matthiessen AB. Claes har över 20 års erfarenhet av juridisk rådgivning till företag och delägare rörande pensionering för dem och deras anställda. Han har tidigare arbetat som försäkringsjurist vid SEB Trygg Liv och Trygg-Hansa och har hållit i flertalet kurser hos oss på BG Institute.


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till skattejurister, revisorer, redovisningskonsulter, affärsjurister, skattekonsulter, försäkringsmäklare, ekonomichefer och andra ekonomiska rådgivare som biträder företag och dess ägare.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Något om tryggandeformerna för tjänstepension
  Avdragsreglerna för pension

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Fortsatt genomgång av avdragsreglerna för pension
  Direktpension

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Pensionspolicy
  Pensionsavtal

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Löneväxling
  Kursen avslutas med en frågestund

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

BG Institute har duktiga och pålästa föreläsare, tillhör ofta eliten i Sverige. Bra tider och lokaler.

Jan Hedbern

Wint AB