Denna utbildningsdag är praktiskt inriktad i två steg med tonvikt på att kunskap är framtid och frihet.

Kursens unika utgång är att lämna en helt oberoende och objektiv pensionskunskap i två delar. Under utbildningsdagen varvas teori och praktik för största möjliga kunskapsinhämtning och för att du praktiskt ska kunna tillämpa de kunskaper du får.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktuella lagar och domar kring pensionsområdet
 • Vad är objektiv, oberoende och hållbar pensionskunskap
 • Informationsansvar för vem och varför
 • Arbetsgivarens pensionslöfte
 • De viktigaste lagarna och avtalen inom pensionsområdet
 • Pension i rättsligt och skattemässigt perspektiv
 • Skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension
 • Tjänstepensionen – Vår viktigaste pension
 • Olika aktörers roller på pensionsmarknaden
 • Förvalda bolag inom kollektivavtalen och det egna ansvaret
 • Inskolning på arbetsplatsen – Rekryteringsarbete genom tjänstepensionsförmåner
 • Utskolning från arbetsplatsen – Omställning från arbetsliv till pensionsliv
 • Löneutveckling och betydelsen av pensionsförmåner
 • Pensionspolicy – Ett viktigt styrmedel – Kunskap är framtid och frihet

Under mer än 10 år har Pensionsskolan levererat pensionskunskap till näringsliv, kommuner och landsting.

Ett stort mervärde för dig som arbetsgivare och företagare handlar om hur du på ett enkelt sätt kan använda pensionskunskap vid rekrytering och omställning av anställda men även vid löneutveckling.

Denna kurs ger dig praktisk tillämpning och insikt om att kunskap är framtid och frihet.

Föreläsare:

Christer Wikström

 


MÅLGRUPP         

Ekonomichefer, HR-chefer, arbetsgivare generellt, revisorer, redovisningskonsulter, ekonomiska rådgivare.

ÖVRIGT

Denna kurs leder bland annat till att du blir en attraktivare arbetsgivare, företagare och rådgivare, du får också kunskap som gör att du kan ta medvetna beslut angående din och dina anställdas pensioner och pensionslösningar. Du utvecklar ditt nätverk med andra som har liknade frågeställningar. Genom grupparbeten och med pensionsskolan som coach får ni närma Er varandras vardagar och hitta gemensamma lösningar och utvecklas vidare under dagen.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I Pensionens historia
  Historisk överblick över pensionens förmåner
  Gruppövning, förväntningar och aktuell kunskapsbas

 • 10.15 – 12.00

  Pass II Tjänstepension
  Vad är tjänstepension?
  Varför blir tjänstepensionen allt viktigare?
  Arbetsgivarens ansvar
  Det individuella ansvaret för tjänstepensionen
  Gruppövning, tjänstepension - möjligheter på kort och lång sikt.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III Olika aktörer och ansvarsområden
  Pensionsförmedlare och rådgivare
  Pensionsutbildare
  Valcentraler och dess betydelse
  Gruppövning, inloggning och betydelsen av Collectum och FORA som valcentral.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV Förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension
  Vilka tjänstepensioner har förmånsbestämd och premiebestämd pension.
  Pensionspolicy, ett styrverktyg för tjänstepensionen.
  Gruppövning, att utforma och skriva en pensionspolicy


 • 16.00 -

  Kursen avslutas