Välkommen till kursen som ger dig en genomgång av juridiken inom tjänstepension.

Föreläsaren kommer att gå igenom fem olika aspekter av tjänstepensionens juridik. Kursen behandlar vad som är tjänstepension, tryggande av löftet, skatteaspekter, distribution/försäljning kontra rådgivning samt vad som är i pipeline hos lagstiftaren.

Under dagen kommer du som kursdeltagare att få mer kunskap om:

1. Vad är tjänstepension?
Ett löfte från en AG till en AT:
– Kollektivavtalad tjänstepension
– På annat sätt avtalad tjänstepension
– Villkorat (antastbart) eller icke villkorat (oantastbart) löfte

2. Tryggande av löftet:
– Tjänstepension som tryggas i försäkring
– Tjänstepension som tryggas i stiftelse eller på konto
– Direktpension

3. Skatteaspekter:
– Sociala avgifter
– Löneskatt
– Avdragsrätt
– Risken för avskattning
– Inkomstskatt
– Avkastningsskatt
– Periodisering

4. Distribution/försäljning kontra rådgivning:
– Regler för distribution av tjänstepension – försäkring eller annat?
– Regler för rådgivning kring tjänstepension – intressekonflikter
– Flytträtt och regler kring detta

5. I pipeline hos lagstiftaren:
– IDD
– Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
– Tjänstepensionsföretagsutredningen (IORP)
– Övrigt i mån av tid


 Målgrupp

Advokater och bolagsjurister som vill få en uppdatering och genomgång av tjänstepensionens juridik.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå