Välkommen till en e-kurs som behandlar det senaste inom tjänstepensioner. Fokus ligger på aktuella rättsfall från förvaltningsdomstolarna, Skatterättsnämnden samt trender och tendenser inom beskattningen av pensioner.

Under 90 minuter kommer föreläsarna Stefan Asklöf och Alexander Esberg att gå igenom bland annat:

  • Redovisning av direktpensioner och påverkan på särskild löneskatt på pensionskostnader.
  • Försämrade möjligheter för bonusväxling till pension.
  • Ny rättspraxis som lett fram till nekad avdragsrätt för pensionskostnader utländska filialer, delägarbeskattade
    subjekt.

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomichefer, HR-Personal och försäkringsmedlare. Alla som kommer i kontakt med tjänstepensioner och som behöver hålla sig uppdaterad i ämnet.

Nivå/förkunskaper:
E-kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om pensioner och skatter och/eller att du i ditt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

Syfte med utbildningen:
Genomgång och exemplifiering av den senaste rättsutvecklingen inom skatt och pensionsområdet, samt trender och tendenser.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 20 april 2021, detta är alltså den inspelade versionen. E-kursen är 90 minuter lång.