Hur fungerar tomträtter – både i kommersiell verksamhet och i kommuners planarbete.

Livesändning – kurstillfället den 22 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Tomträtter är av stor betydelse för både kommersiella aktörer och kommuner. Kursen behandlar hur tomträtter fungerar på fastighetsmarknaden och i kommunernas planarbete. Vi tittar bland annat på hur en tomträtt definieras, formella krav vid bildandet av tomträtt, ändamål för tomträtten och aktuella villkor. Fastighetsreglering med tomträtt och expropriation berörs också. Vi tar även upp förändringar som kan vara aktuella, såsom överlåtelse, avstyckning och uppsägning, och vad som gäller beträffande ersättningar. Reglerna avseende tomträtt åskådliggörs med hjälp av rättsfall, kommunal markanvisningspolicy och andra praktiska exempel. Fredrik Warnquist och Ulf Jensen, experter inom lantmäteri och fastighetsrätt leder dagen.

Kursen ger dig bland annat:

 • Ökade kunskaper om hur tomträtter bildas, ändras och upphävs
 • De syften som får tillgodoses i tomträttsavtal
 • Kunskap om vilka faktorer som är av betydelse när tomträttsavgälder ändras
 • Ökad förståelse för vad som förenar fastigheter och tomträtter och vad som skiljer dem åt
 • Kunskaper om inskrivning av och i tomträtt
 • Kunskaper om pantsättning och belåning av tomträtter
 • När är det bättre för kommunen med tomträtt än markförsäljning

Målgrupp

Innehållet har en bred inriktning och passar dig som arbetar med eller berörs av exploateringsfrågor – vid en kommun eller inom byggföretag, fastighetsbolag, lantmäteri eller fastighetsmäklare.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Tomträttens egenskaper

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Ändamål

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Avgälder

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Förändringar

 • 16.00-

  Kursen avslutas.