Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar att motverka och vidta åtgärder vid misstankar om trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Hur arbetsgivare ska arbeta med de här frågorna har fått förnyad aktualitet med de utmaningar som följt i spåret av pandemin och distansarbete. Kursen ger en genomgång av regelverket med särskilt fokus på arbetsgivares rättigheter, skyldigheter och ansvar.

Som deltagare får du kunskap om:
• Arbetsgivarens rättigheter skyldigheter vid misstankar om trakasserier eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen
• Hur arbetet med diskriminering och den psykosociala arbetsmiljön ska bedrivas
• Innehållet i arbetsgivarens utredningsskyldigheter
• Risker och vanliga fallgropar

Syfte/mål med utbildningen:
Målet med kursen är att kursdeltagare ska få en förståelse för regelverket och vilka skyldigheter arbetsgivare har vid trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Kursen syftar också till att ge en beskrivning av arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till personer i chefsroll, eller personer med personalansvar eller som annars arbetar med HR-frågor eller jurister som arbetar med arbetsrätt.

Webbinariet genomförs den klockan 09:00-10:30 den 20 oktober 2021 . Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.