Fastighetstransaktioner i praktiken är ett av våra tidigare teman. Nu går vi vidare och tittar på just de lagregler som styr transaktioner av nyttjanderätter.

BG Institute har tidigare arrangerat kursen Fastighetstransaktioner i praktiken tillsammans med Nils Larsson och Assur Badur, baserad på boken med samma namn. I vår nya kurs fokuserar föreläsarna uteslutande på transaktioner av nyttjanderätter.

Under kursdagen får du en genomgång av det speciella regelverk som gäller vid förvärv eller transaktioner av lös egendom – de av fastighetsägaren upplåtna rättigheterna i fastigheten. Det här är ett helt nytt tema. Det är första gången denna typ av transaktioner lyfts fram specifikt, trots att de i dag utgör en stor del av alla fastighetstransaktioner.

Du får ökad kunskap om vad som gäller vid överlåtelse av:

 • Tomträttsavtal
 • Olika arrendeavtal
 • Lokalhyresavtal
 • Allmänna nyttjanderätter

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till advokater och jurister. Den passar även dig som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor gällande transaktioner av nyttjanderätter – ansvariga vid fastighetsbolag och markägande bolag, fastighetsmäklare och ansvariga inom fastighet, samhällsbyggnad och exploatering vid kommuner.


 

Kursprogram

 • 8.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.00

  Pass I
  Överlåtelse av tomträttsavtal

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Överlåtelse av bostadsarrendeavtal

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Överlåtelse av lokalhyresavtal

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Överlåtelse av anläggningsarrendeavtal samt avtal för övriga nyttjanderättsformer

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.