Multinationella företags roll i internationell handel har ökat dramatiskt under de senaste 20 åren. En bidragande faktor till detta är den ökade integrationen av nationella ekonomier och teknologisk utveckling. Intern handel, handel som sker mellan enheter i samma koncern, motsvarar en signifikant del av internationell handel. Således finns det en mängd typer av interna transaktioner som alla måste prissättas. Frågan som då måste adresseras är; till vilket pris ska en intern transaktion ske?

Internprissättning är signifikant för både skattebetalare och skattemyndigheter eftersom dessa priser till stor del påverkar intäkter och kostnader, och därmed det skattemässiga resultatet, för multinationella företag. Valet av priser på interna transaktioner påverkar således de multinationella företagens finansiella rapporter och därmed även företagets intressenter. I och med den ökade ekonomiska globaliseringen blir det därför allt viktigare för företag att utveckla processer och strategier för att kunna uppskatta interna priser för varor och tjänster.

Implementeringen av BEPS-projektet har även ökat kraven på transparens och substans för multinationella företag och lett till både fundamentala regelförändringar samt beteendeförändringar hos skattemyndigheter runtom i världen.

Denna kursdag ägnas åt aktuella internprissättningsfrågor. Under dagen kommer deltagarna få en överblick av Guidelines, BEPS, en genomgång av olika tvistlösningsmekanismer i prissättningsmål liksom caseövningar som ger en inblick i de grundläggande elementen inom internprissättning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Internprissättning i det skatterättsliga sammanhanget
 • Svenskt regelverk
 • Internationella riktlinjer
 • Metoder för internprissättning
 • Compliance – dokumentation, avtal, benchmarks
 • BEPS
 • Tvistehantering
 • Hot Topics

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig i första hand till ekonomichefer, redovisningschefer, controllers, personal inom skatt och revisorer.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Introduktion och Grunder

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Grunder

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Fördjupningsområden och Tvistehantering

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Tvistehantering (forts), BEPS och Hot Topics

 • 16 -

  Kursen avslutas.