Frågor om tredje mans rätt till försäkringsersättning enligt försäkringsavtalet är bland de tekniskt sett mest komplicerade i försäkringsavtalsrätten.

Frågorna är av stor praktisk betydelse, eftersom det ofta är fler parter än bara försäkringsgivaren och försäkringstagaren som har intresse av försäkringsavtalet. Fokus i kursen är reglerna i 9 kapitlet FAL som reglerar försäkring av tredje mans intresse, samt den skadelidandes rätt till ansvarsförsäkringsersättning (direktkravet). Även tredje mans rätt som baseras på försäkringsavtalet kommer att behandlas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka som är medförsäkrade tredje män, den försäkrades förhandlingsutrymme samt försäkringsgivarens möjligheter att framställa invändningar mot tredje man
 • Grunderna för direktkravsrätten, försäkringsgivarens möjligheter att framställa invändningar mot den skadelidande, samt regressfrågor
 • Försäkringsgivarens informations- och kommunikationsskyldighet mot tredje man.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som är jurist och arbetar med skadeförsäkringsjuridik t.ex. på försäkringsbolag, bank eller på advokatbyrå.


Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Försäkring av tredje mans intresse

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Försäkrings av tredje mans intresse, forts.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, forts.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.