I denna kurs går docent och expert i processrätt, Roberth Nordh, igenom domens rättskraft i tvistemål – för att öka kursdeltagares kunskap och minska risken för rättsförlust.

Genom sina yrkanden och grunder bestämmer parterna i rättegången vilket prövningsutrymme domstolen har. Domens rättskraft omfattar emellertid normalt även sådant som parterna inte har fört fram i rättegången.

Käranden kan förlora rätten att i en senare rättegång framställa alternativa yrkanden, t.ex. prisavdrag i stället för hävning. Också svaranden riskerar att göra rättsförluster, t.ex. att hindras från att i en senare rättegång åberopa andra fel i en vara eller en tjänst.

Det är alltså av mycket stor vikt för en part att känna till hur talans utformning påverkar verkningarna i rättskraftshänseende. Samtidigt är domens rättskraft i tvistemål en av de allra svåraste frågorna att ta ställning till. Kursen syftar till att ge deltagarna en mycket god kunskap om hur rättskraften utvecklats genom Högsta domstolens praxis så att risken för rättsförluster kan minimeras.


 

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas