Kursen för dig med erfarenhet av arbetsrättsliga frågor som syftar till att systematiskt behandla olika typer av frågeställningar som uppstår, om inte dagligen så i alla fall ofta och återkommande i  tvister på arbetsplatsen.

Att processa i arbetsrättsliga frågor kräver naturligtvis såväl en god kännedom om de materiella arbetsrättsliga reglerna som vissa strategiska överväganden om hur processen skall föras. Kursen behandlar följande områden:

De arbetsrättsliga förhandlingsreglerna i rättstvister

 • Lag
 • Kollektivavtal
 • Hur kan man annars förhandla? Vad är vanligt?

Facklig tillhörighet? Kollektivavtalsbundenhet?

Hur förhandlingen genomförs:
Formerna för en facklig tvisteförhandling – grundregel och undantag. Hur många förhandlingsmöten? Får man ajournera en förhandling? Kollektivavtalens tvåstegsraket.

Förhandlingens mål och syfte: taktikval

 • liten eller stor delegation?
 • ”good cop, bad cop”?
 • vad vill parterna egentligen uppnå?
 • Vem ska börja bjuda?
 • Prata mycket eller lite?
 • ”Kommissarie Columbo” – tryck skapar mottryck

Känslor av vrede, sorg och irritation – hinder eller tillgång i förhandlingen?
Läker tiden alla sår?

Varför ska man träffa en förlikning? När bör man inte träffa en förlikning?
Vägen fram till förlikning – de olika faserna i förhandlingen

Hur utformas en förlikning? Vad ska en förlikning innehålla?
Icke rättsligt förpliktande klausuler – ska de finnas med i en förlikning?

Nivå på givna och emottagna bud. Ultimata slutbud – bra eller dåligt?
”Sista kronan” – viktigt eller oviktigt?

Förlikningshandling inför medlare – relationen till medlaren. Hur arbetar en medlare? Vad vill medlaren uppnå?

Förhandling under pågående rättsprocess:
Värdet av den muntliga förberedelsen
När kan en förlikning träffas?

Kan man förlikas om allt?
Stadfästelse av dom – varför, varför inte? Går allt i en förlikning att stadfästa?

Förlikningshandling inom skiljeförfarande
Vad händer efter förlikningen? Vad händer om parterna inte förliks?

Kan en förlikningsöverenskommelse rivas upp?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Olika tvistetyper: rättstvist, intressetvist, lämplighetstvist.
 • Olika slag av rättstvister
 • Strategiska och taktiska överväganden inför och vid tvist.
 • Förlikas eller inte? Viktiga frågeställningar att beakta.

MÅLGRUPP

Personalchefer, HR-chefer, HR-generalister och HR-specialister, fackliga ombudsmän, och VD samt övriga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Kursens syfte är att utifrån praktikerns behov ge fördjupad kunskap inom området.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 -16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas