Entreprenadtvister är en av de vanligast förekommande tvisterna i såväl allmän domstol som i skiljedomstol. De är ofta mycket komplexa och innehåller mycket detaljer – ofta av byggnadsteknisk natur. Varje entreprenadrättsligt projekt är unikt vilket betyder att alla tvister som uppstår är unika och behöver hanteras på olika sätt.

Entreprenadrätten kan te sig något svårhanterad och särpräglad till skillnad från vanliga avtalsrättsliga tvister. Ofta används t ex någon av de allmänna bestämmelserna inom branschen som underlag till avtalen, så som till exempel AB 04 eller ABT 06. Tvisterna rör inte sällan en viss bestämmelse inom dessa bestämmelser.

Kursen kommer att behandla vad man kan behöva tänka på i entreprenadrättsliga tvister. Med avstamp i olika praktiska tips, råd och strategier som parterna kan ta med sig i en entreprenadrättslig tvist. Även vikten av sakkunniga samt om de entreprenadrättsliga avtalen skiljer sig så mycket från andra kommersiella avtal kommer att beröras under dagen.

Kursen kommer även att behandla relevant rättspraxis på entreprenadområdet från de senaste åren.

Som kursdeltagare får du mer kunskap kring:

 • Processen i allmän domstol
 • Processen i skiljenämnd
 • Övriga tvistelösningsformer
 • Något om de avtalsrättsliga förutsättningarna
 • Strategier för hur man driver entreprenadrättsliga tvister
 • Vanliga tvisteämnen
 • Vanliga misstag från beställare och entreprenörer
 • Relevant rättspraxis

Målgrupp
Jurister, advokater samt de som kommer i kontakt med entreprenadtvister.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Frukost och inskrivning

 • 09:00-10:15

  Pass I

 • 10:15-10:30

  Fikapaus

 • 10:30-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III

 • 14:15-14:30

  Fikapaus

 • 14:30-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas