Kursen fokuserar på de svåra frågor du ställs inför i och med uppdraget som bodelningsförrättare. Advokat Fredric Renström med mångårig erfarenhet av sådana uppdrag kommer att lotsa dig igenom dagen, fylld av sedvanlig entusiasm och praktiska tillämpningsråd.

Uppdraget som bodelningsförrättare ställer stora krav på dig som jurist. Det är inte bara de svåra juridiska frågorna som du ska komma att hantera och avgöra, utan många gånger uppstår även svåra hanteringsfrågor av skilda slag.

Under kursdagen får du praktisk kunskap om följande frågor:

Inledande åtgärder efter förordnandet;
•  Förskott
•  Vilken information ska du efterfråga?
•  Kallelsen till förrättning och vad händer om part inte inställer sig?
•  Hantering om part företräds av ombud eller företräder sig själv? Skillnad?

Handläggning under ärendet;
•  Ytterligare sammanträden?
•  Parternas ageranden och åtaganden
•  Skriftväxlingen

Förrättarens agerande i följande frågor;
•  Parts yrkanden?
•  Tredskande part/parter?
•  Föreligger någon utredningsskyldighet och i så fall i vilken mån?
•  Vid väckt särskild talan?
•  Delbeslut?
•  Materiell processledning?
•  Förlikningsdiskussioner?

Inför beslut;

•  Vem ska bevisa vad?
•  Skyldighet att förete bevis?
•  Bevisvärdering
•  Avslutande sammanträde?

Beslutet;

•  Vad bör du tänka på inför beslut?
•  Exempel på utformning av beslut
•  Huvuddragen i klanderprocessen


Målgrupp

Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer samt jurister på byråer med inriktning på familjerätt som har intresse för bodelningsförrättaruppdraget.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Fredric Renström är kunnig, rolig och pedagogisk