Låt oss presentera en helt ny kurs som ger en introduktion till entreprenadrätt och regelverket som styr upphandling av byggentreprenader. Med Martin Bogg och Oskar Frankki som föreläsare.

Upphandling av byggentreprenader utgör en stor del av de offentliga kontrakt som upphandlas i Sverige. Upphandlingar av byggentreprenader är inte sällan komplexa och ställer särskilt stora krav på ett flexibelt entreprenadkontrakt som tar höjd för det oväntade. Samtidigt uppgår värdet på byggentreprenadkontrakt ofta till betydande belopp och incitamenten att överpröva är stora. Att utforma ett rättsenligt underlag enligt LOU är därför extra viktigt. Det finns således anledning att både upphandlande myndigheter och leverantörer håller sig uppdaterade inom området.

En annan praktisk fråga är vad som egentligen gäller när myndigheten inte vill äga det nya byggnadsverket, t.ex. den nya tågdepån eller det nya äldreboendet, utan vill hyra istället. Vad gäller då, måste LOU tillämpas och i så fall på vilket sätt?

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till entreprenadrätten och regelverket som styr upphandling av byggentreprenader. Under utbildningen kommer föreläsarna att redogöra för gällande bestämmelser, entreprenadbegrepp, praktiska tips och råd för utformande av förfrågningsunderlag samt relevant praxis.  Även ändringar i nya LOU som kan vara relevanta för entreprenadupphandlingar kommer att redovisas.

Det kommer finnas gott om utrymme för frågor och diskussioner löpande under dagen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Grundläggande information om entreprenadbegrepp samt standardavtal
 • Gränsdragning mellan olika typer av kontrakt
 • Att undvika de vanligaste misstagen i upphandlingsunderlaget
 • Undantag från upphandlingsskyldighet av byggentreprenader
 • Hyra av icke-befintliga byggnader – LOU eller inte?
 • Upphandling av byggkoncessioner
 • Tips på vad som är bra att tänka på med anledning av nya LOU och ändring av upphandlade entreprenadkontrakt, t.ex. vad gäller ÄTA-arbeten

Målgrupp:

Kursen riktar sig till upphandlare, inköpschefer, jurister med upphandlingsansvar och andra som regelbundet deltar i offentliga upphandlingar av byggentreprenader.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.