BG Institute presenterar en kurs som ger en introduktion till entreprenadrätt och regelverket som styr upphandling av byggentreprenader. Med Martin Bogg och Oskar Frankki som föreläsare.

Upphandling av byggentreprenader utgör en stor del av de offentliga kontrakt som upphandlas i Sverige. Upphandlingar av byggentreprenader är inte sällan komplexa och ställer särskilt stora krav på ett flexibelt entreprenadkontrakt som tar höjd för det oväntade. Samtidigt uppgår värdet på byggentreprenadkontrakt ofta till betydande belopp och incitamenten att överpröva är stora. Att utforma ett rättsenligt underlag enligt LOU är därför extra viktigt. Det finns således anledning att både upphandlande myndigheter och leverantörer håller sig uppdaterade inom området.

En annan praktisk fråga är vad som egentligen gäller när myndigheten inte vill äga det nya byggnadsverket, t.ex. den nya tågdepån eller det nya äldreboendet, utan vill hyra istället. Vad gäller då, måste LOU tillämpas och i så fall på vilket sätt?

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till entreprenadrätten och regelverket som styr upphandling av byggentreprenader. Under utbildningen kommer föreläsarna att redogöra för gällande bestämmelser, entreprenadbegrepp, praktiska tips och råd för utformande av förfrågningsunderlag samt relevant praxis.  Även ändringar i nya LOU som kan vara relevanta för entreprenadupphandlingar kommer att redovisas.

Det kommer finnas gott om utrymme för frågor och diskussioner löpande under dagen.

Som deltagare får du kunskap om

  • Grundläggande information om entreprenadbegrepp samt standardavtal
  • Gränsdragning mellan olika typer av kontrakt
  • Att undvika de vanligaste misstagen i upphandlingsunderlaget
  • Undantag från upphandlingsskyldighet av byggentreprenader
  • Hyra av icke-befintliga byggnader – LOU eller inte?
  • Upphandling av byggkoncessioner
  • Tips på vad som är bra att tänka på med anledning av nya LOU och ändring av upphandlade entreprenadkontrakt, t.ex. vad gäller ÄTA-arbeten

Målgrupp

Kursen riktar sig till upphandlare, inköpschefer, jurister med upphandlingsansvar och andra som regelbundet deltar i offentliga upphandlingar av byggentreprenader.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Martin Bogg
Associate
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Oskar Frankki
Advokat
Läs mer