En nyhetsdag som ger dig en uppdatering om administrativa regler för upphandling av entreprenader. Nya Motiv till AMA AF 12 presenteras, med ytterligare råd och anvisningar om tillämpning av reglerna.

Under 2012 gav Svensk Byggtjänst ut AMA AF 12 och under 2014 tillkommer nya Motiv till reglerna, där bakgrunden till innehållet förklaras och där du får råd och anvisningar om hur reglerna ska tillämpas i praktiken. Bo Linander, specialist på byggsektorns juridik, är medförfattare till de kompletterande motiven och leder denna kurs. Du får en fördjupad genomgång av AMA AF 12, en analys av aktuella rättsfall och praktiska råd avseende upphandling av entreprenader.

Kursdagen är inriktad på nyheter och behandlar aktuella frågor och senaste tidens utveckling, bland annat med hjälp av fallstudier. Ett exempel är det fall som HD prövade under 2013, gällande ansvar för lämnad uppgift om relativ fuktighet i betonggolv. Utöver ovanstående får du en uppdatering i olika frågeställning avseende byggsektorns avtalssystem.

Bo Linander besitter stor kunskap inom området och är en mycket uppskattad föreläsare vid BG Institue sedan flera år. Särskilt uppskattas de analyser och praktiska råd om tillämpning som deltagarna ges vid Bo Linanders kurser.


målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller berörs av upphandling av entreprenader, i egenskap av exempelvis byggkonsult, inköpare hos byggherre, entreprenör, projektledare eller byggledare.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Uppdatering avseende byggsektorns avtalssystem.
  Sambanden mellan AB 04/ABT 06 och AMA AF 12.
  Förhållandet till MER Anläggning och MER Hus 11.

 • 10.15-12.00

  Genomgång av bestämmelser i AB 04 och ABT 06 med betydelse vid upphandling av entreprenader.
  Redovisning av rättsfall.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Redovisning av Motiv AMA AF 12 samt genomgång av anknytande regler.

 • 14.45-16.00

  Fortsatt redovisning av Motiv AMA AF 12. Genomgång av olika strukturer för att upprätta mallar för hantering enligt administrativa föreskrifter.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

Aktuella frågeställningar, kompetenta föreläsare, mycket intressant.

Caroline Appelberg

Advokatfirman Lindahl

En modern kursarrangör med aktuella ämnen, det finns alltid en intressant kurs att välja.

Elmira Schaaf

Swedbank juristbyrå

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner