Ny specialkurs om den juridik som rör upphandling inom försörjningssektorn, LUF.

Upphandlande enheter inom försörjningssektorerna, exempelvis energibolag som bygger och underhåller ledningsnät och därmed gör upphandlingar, ställs ofta inför olika frågor. I den här kursen belyser vi de områden där frågor är vanligt förekommande i samband med upphandling enligt LUF.

Inom kort sker förändringar i regelverken, en nyhet vi tar upp avser hur ramavtal ska struktureras. Vi tittar även på vilka lättnadsregler som finns för direktupphandling över trösklarna och med kvalificeringssystem vid upphandling enligt LUF och hur skillnaden ser ut i förhållande till LOU. Kursens fokus på försörjningssektorerna gör detta till en anpassad specialkurs som ger stor praktisk nytta för dig som arbetar inom detta område.

Under kursdagen gör vi en genomgång av följande områden:

 • Bakgrund och syfte till försörjningsdirektivet och LUF – definition av upphandlande enhet
 • Genomgång av typiska inköpssituationer och deras struktur – varuinköp, entreprenadupphandling och byggkonsulttjänster
 • Upphandlingsstrategiska frågor – val av standardavtal, juridiska villkor, ersättningsformer etc
 • Ramavtal – nya regler för försörjningssektorerna i direktiven och inom kort i LUF
 • Direktupphandling i vissa situationer och vid lågt värde – risker för ogiltiga avtal
 • Kort om upphandlingsförfaranden och kvalificeringssystem
 • Komplettering och förtydligande av anbud
 • Förhandling med anbudsgivare under likabehandling och sekretess
 • Att välja rätt tilldelningskriterier för en upphandling – bedömning av annat än pris
 • Riskhantering inför och under upphandling
 • Kort om sanktionerna i LUF

Deltagare

Kursen är framtagen för dig som arbetar med upphandling enligt LUF vid energibolag eller motsvarande verksamhet inom försörjningsområdet.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas