Välkommen till branschdagen med fokus på upphovsrätten i den dagliga verksamheten för jurister. Under dagen belyser vi aktuella praktiska frågeställningar utifrån ändrad lagstiftning och ny praxis inom området. Hur påverkar den aktuella lagstiftningen den praktiska verksamheten? Vilka svårigheter möter man inom respektive företag/organisation?

Under branschdagen strålar några av landets ledande jurister inom organisationer och företag som dagligen arbetar med upphovsrättsliga frågor samman och delar med sig av sina erfarenheter. Moderator är advokat Johan Åberg, som med sin mångåriga erfarenhet som ombud och rådgivare i upphovsrättsliga frågor kommer att inleda och knyta ihop dagen och de ämnen som berör text, bild och musik utifrån både ett rättighetshavar-, distributörs- och användarperspektiv.

Branschdagen syftar till att ge dig som deltagare mer kunskap om frågor kring:

• Vilka aktuella legala frågor som branschen uppehåller sig vid
• Vilka lagregler som skapar problem respektive möjligheter för verksamheten (bild, text, musik)
• Vilket genomslag ny praxis från svenska domstolar och EU-domstolen har fått på verksamheten
• Vad som är fundamentalt i hanteringen av upphovsrätt och licenser i avtal – gentemot kunder och gentemot leverantörer

Moderator Johan Åberg föreläser tillsammans med:

• Annika Bevington, nordisk chefsjurist på Google
Ämne: Balansen mellan informationsfrihet och upphovsrätt – två kompromisslösa principer som måste kompromissa.

• Erik Forslund, förhandlingschef på Bildupphovsrätt i Sverige
Ämne: Aktuella frågeställningar och lösningar kring bildlicensiering på nya områden som digitalisering av kulturarvet och konstdatabaser. Hyperlänkning, inskränkningarna i 2 kap. upphovsrättslagen samt allmänt om nyttan av avtalslicenser i modern licensiering.

• Daniel Adrian, chefsjurist på C More Entertainment AB
Ämne: TV- och streamingbolagens utmaning i förhållande till senaste årens rättspraxis inom länkning samt EU-kommissionens arbete med att genomföra en europeisk digital single market.

• Sanna Lithell, Head of Legal Sweden på Jarowskij-Mastiff
Ämne: Kommersiella och juridiska överväganden vid tv-produktioner. En jurists perspektiv på inledande synopsis till tablålagd sändning.

• Maria Svedenström, Nordic Director of Legal & Business Affairs på Warner Music
Ämne: Tolkning av artistavtal vid nya distributionsformer och hur det påverkar på branschen. Skyddstidens förlängning påverkan på ersättning och avtal mellan rättighetshavare.

• Erica Wänelöf, förlagsjurist på Norstedts Förlagsgrupp
Ämne: Från böcker i bokhandeln till strömmande e-böcker via prenumerationstjänster. Hur hanterar Sveriges äldsta bokförlag denna omställning i relation till sina författare och återförsäljare? Kommer tjänster som exempelvis Spotify och Netflix att påverka bokens framtid?

• Per Svanteson, bolagsjurist på Com Hem
Ämne: Informationsförelägganden har hamnat i mediafokus då nya aktörer begär ut information i stor skala från internetleverantörer med syftet att sedan begära ersättning direkt från påstådda intrångsgörare. I detta pass ges en genomgång om hur begäran om utlämnande av IP-adresser hanteras i praktiken. Utmaningen vid utformningen av distributionsavtal när innehåll och rätten till nya förfoganden är i konstant förändring.

Branschdagen inleds med teori inom upphovsrättens område, men under dagen ligger störst fokus på de praktiska aspekterna inom de olika områdena av upphovsrätt. Dagen avslutas med mingel, bubbel och snittar tillsammans med föreläsare och branschkollegor.


Målgrupp

Advokater och jurister, specifikt bolagsjurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 09.15

  Inledning
  - Johan Åberg, moderator

 • 09.15 - 10.00

  Maria Svedenström:
  - Tolkning av artistavtal vid nya distributionsformer och hur det påverkar på branschen. Skyddstidens förlängning påverkan på ersättning och avtal mellan rättighetshavare.

 • 10.15 - 11.00

  Erik Forslund:
  - Aktuella frågeställningar och lösningar kring bildlicensiering på nya områden som digitalisering av kulturarvet och konstdatabaser. Hyperlänkning, inskränkningarna i 2 kap. upphovsrättslagen samt allmänt om nyttan av avtalslicenser i modern licensiering.

 • 11.00 - 11.45

  Erica Wänelöf:
  - Från böcker i bokhandeln till strömmande e-böcker via prenumerationstjänster. Hur hanterar Sveriges äldsta bokförlag denna omställning i relation till sina författare och återförsäljare? Kommer tjänster som exempelvis Spotify och Netflix att påverka bokens framtid?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 13.30

  Sanna Lithell:
  - Kommersiella och juridiska överväganden vid tv-produktioner. En jurists perspektiv på inledande synopsis till tablålagd sändning.

 • 13.30 - 14.15

  Daniel Adrian:
  - TV- och streamingbolagens utmaning i förhållande till senaste årens rättspraxis inom länkning samt EU-kommissionens arbete med att genomföra en europeisk digital single market.

 • 14.45 - 16.30

  Per Svanteson:
  - Genomgång om hur begäran om utlämnande av IP-adresser hanteras i praktiken. Utmaningen vid utformningen av distributionsavtal när innehåll och rätten till nya förfoganden är i konstant förändring.

 • 15.30 - 16.15

  Annika Bevington:
  - Balansen mellan informationsfrihet och upphovsrätt - två kompromisslösa principer som måste kompromissa.

 • 16.15 - 16.30

  Avslutning
  - Johan Åberg, moderator

 • 16.30

  Kursen avslutas med mingel, bubbel och snittar.

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB