Ny e-kurs med Jan Rosén som går på djupet i aktuell domstolspraxis inom upphovsrätten.

Koncentrerad e-kurs som på 90 minuter analyserar och sammanfattar det senaste årets mest betydelsefulla avgöranden från EUD, Högsta domstolen, PMÖD och PMD inom upphovsrättens och de närstående rättigheternas områden.

Målgrupp:

Advokater och alla jurister inom organisationer, förvaltning och bolag som kommer i beröring med upphovsrätt i bred mening

E-kursen genomfördes som webbinarium den 22 mars 2021 och pågår i 90 minuter.