E-kurs med Jan Rosén som går på djupet i aktuell domstolspraxis inom upphovsrätten.


Till dig som är patentombud: denna kurs är godkänd enligt Patenombudsnämnden och ger 1,5 timmar utbildningstimmar.


Koncentrerad e-kurs som på 90 minuter analyserar och sammanfattar det senaste årets mest betydelsefulla avgöranden från EUD, Högsta domstolen, PMÖD och PMD inom upphovsrättens och de närstående rättigheternas områden.

I e-kursen behandlas följande

  • Designskydd och harmoniserad originalitet?

Domar rörande bl.a.: Wellington, Jaguar, Svenskt Tenn, Cofemel och Brompton Bicycle behandlas.

  • Allmänhetsbegreppet och överföring till allmänheten.

Domar rörande bl.a. uthyrningsbilar behandlas.

  • Exemplarframställning och spridning.
  • Upphovsrätten vs inskränkningar i ensamrätten.

Domar rörande bl.a.:  Wikimedia och en En svensk tiger behandlas.

  • Ersättning, avtal och skadestånd.

Domar rörande bl.a.: Dreamfilm, Recorded Artists, Babblarna (specifikationsprincipen/gemensam upphovsrätt) behandlas.

  • ISPs blockering av trafik/medieinnehållgrundläggande värden ss  upphovsrätt, yttrandefrihet och rätt att driva näring. Frågan om överblockering.

Domar rörande bl.a.: SF vs Telia, SF, C More m fl vs Telia, B2 Bredband vs Universal m.fl. behanslas samt DSA, Digital Services Act, Kommissionens förslag till förordning COM(2020) 825 final.

Till e-kursen medföljer även en väl genomarbetad kursdokumentation.

Målgrupp

Advokater och alla jurister inom organisationer, förvaltning och bolag som kommer i beröring med upphovsrätt i bred mening.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i mars 2021 och är 90 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Jan Rosén
Professor
Läs mer