Denna fullspäckade nyhetsdag syftar till att ge dig som arbetar med upphovsrätt i någon form kunskap om den senaste och kommande utvecklingen inom svensk och internationell upphovsrätt. Föreläsare är professor Jan Rosén.

Nyhetsdagen i upphovsrätt är, som alla våra nyhetsdagar, ett effektivt sätt för dig som arbetar med upphovsrätt i någon form att säkerställa att du håller dig uppdaterad inom upphovsrätten.

Under dagen får du en genomgång av ny lagstiftning och praxis på det upphovsrättsliga området, men även insikt om andra utvecklingstendenser nationellt likväl som internationellt inom upphovsrätten. Kursen kommer att ta upp olika frågeställningar som varit aktuella inom det upphovsrättsliga området under året, samt uppdatera dig på nya regler och direktiv som klubbats igenom eller föreslagits.

Så sent som den 12 september i år godkändes ett nytt upphovsrättsdirektiv i EU-parlamentet. Till direktivet hör införandet av en särskild rätt till presspublikationer på internet och ett ökat ansvar för tjänsteleverantörer att förhindra spridning av material på internet som utgör intrång. Detta direktiv, som kallas för DSM-direktivet (Digital Single Market), och mycket annat kommer Jan Rosén att förklara under nyhetsdagen.

 

Professor Jan Rosén kommer bland annat att behandla:

 • EU-domstolens regleringar rörande överföring av material till allmänheten, exemplarframställning och spridning
 • Upphovsrättens konflikt med yttrande- och informationsfrihet
 • DSM-direktivet
 • Ny vägledande praxis inom upphovsrätten
 • EU-rättens senaste utveckling på upphovsrättens område
 • Aktuella tillämpningar i praktiken inom upphovsrätten, detta inte minst kopplat till dagens distributionsmetoder inom digitala nätverk, telecom och tv

MÅLGRUPP

Samtliga jurister som möter upphovsrätten och dess närstående rättigheter i sitt arbete, såsom advokater, bolags- och föreningsjurister och jurister vid myndigheter

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas.