Denna fullspäckade nyhetsdag syftar till att ge dig som arbetar med upphovsrätt i någon form kunskap om den senaste och kommande utvecklingen inom svensk och internationell upphovsrätt. Föreläsare är professor Jan Rosén.

Livesändning – kurstillfället den 18 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Nyhetsdagen i upphovsrätt är, som alla våra nyhetsdagar, ett effektivt sätt för dig som arbetar med upphovsrätt i någon form att säkerställa att du håller dig uppdaterad inom upphovsrätten.

Under dagen får du en genomgång av ny lagstiftning och praxis på det upphovsrättsliga området, men även insikt om andra utvecklingstendenser såväl nationellt som internationellt inom upphovsrätten. Kursen kommer att ta upp olika frågeställningar som varit aktuella inom det upphovsrättsliga området under året samt uppdatera dig på nya regler och direktiv som klubbats igenom eller föreslagits. Eller som försvunnit från agendan!

Under nyhetsdagen 2020 behandlas bland annat följande:

 • EU-domstolens senaste ställningstaganden rörande överföring av material till allmänheten, exemplarframställning och spridning samt dess preciseringar vad gäller designskydd och annat objektsskydd
 • Upphovsrättens konflikt med yttrande- och informationsfrihet och balansen mellan ensamrätten och dess inskränkningar
 • DSM-direktivet och NetCab-direktivet
 • Ny vägledande domspraxis inom upphovsrätten, särskilt vad gäller sanktioner och blockeringsåtgärder för internetplattformar.
 • AI, artificiell intelligens, inom upphovsrättens och de närstående rättigheternas ram.

MÅLGRUPP

Samtliga jurister som möter upphovsrätten och dess närstående rättigheter i sitt arbete, såsom advokater, bolags- och föreningsjurister och jurister vid myndigheter.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.