Välkommen till kursen som tar fokus på upprättande och ogiltighet av testamente. Som deltagare får du bland annat en genomgång av förutsättningarna för upprättande av testamente och processregler angående ogiltighet. Kursen leds av advokat Per Westman.

Reglerna om upprättande och ogiltighet av testamente är delvis svårgenomträngliga och svårtillämpade. Kursen ger en ingående genomgång av förutsättningarna för upprättande av testamente, om formkrav och om begränsningar i testationsrätten.

De olika fallen av ogiltighet av testamente diskuteras genomgripande. Förhållandet till overksamhet och till tolkning av testamente tas upp. Kursen ger även en ordentlig genomgång av processregler angående ogiltighet av testamente, där vi även diskuterar yrkanden och bevisning. Under ledning av Per Westman går vi igenom och diskuterar viktiga rättsfall på området.

Som deltagare får du kunskap om:

• Testationshabilitet och upprättande av testamente, begränsningar
• Ogiltighet av testamente på formell grund respektive materiell grund
• Processföring i mål om ogiltighet av testamente


 Målgrupp

Advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister som sysslar med ekonomisk familjerätt, domare i allmän domstol

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Testationsbehörighet och testationsrätt; Begränsningar i rätten att testamentera

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Regler för upprättande (formkraven i 10 kap. ÄB); Särskilt om testamentsvittnenas betydelse

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Ogiltighet av testamente på formell grund, ÄB 13:1 (bristande testationsbehörighet; formfel); Ogiltighet av testamente på materiell grund ÄB 13:2, 13:3 (psykisk störning; tvång; otillbörlig påverkan; svek); Nullitetsfallen

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Förhållandet till overksamhet; Förhållandet till laglottskränkning; Förhållandet till tolkning av testamente; Process om ogiltighet av testamente; Klander; Tidsfrister; Partsställning; Yrkanden; Bevisning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Per Westman är mycket bra och pedagogisk.

Jurist vid Sparbanken i Enköping

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB