Det finns två olika grunder till uppsägning. Uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning av personliga skäl. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter och rättigheter vid en uppsägning?

I denna kurs kommer vi att djupdyka i de olika frågeställningar som kan uppkomma vid en uppsägning pga personliga skäl.

Innan uppsägning genomförs har även arbetsgivaren ett ansvar att agera på visst sätt. Under kursen gås samtliga krav, som ställs på arbetsgivaren, igenom. Uppsägning på grund av personliga skäl måste enligt lagen vara saklig grundad. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten.

På kursen behandlas de olika grunderna för misskötsamhet, blandat med teori och exempel på rättsfall.

De svåra uppsägningsfallen handlar om sjukdom, samarbetsproblem och illojaliteter. Vad avgör om det föreligger saklig grund för uppsägning i dessa situationer? Vad säger lagen och hur ser rättspraxis ut?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad som utgör arbetsbrist och vad som ska benämnas personliga skäl i en förändringssituation
 • Förhållandet mellan omplacering och turordning vid arbetsbrist
 • Vad som kan sägas vara brott mot anställningsavtalet
 • Vilka misskötsamheter som kan motivera uppsägning och vad som kan vara en avskedandegrund
 • Sakliggrundbegreppet vid uppsägning och lagliggrundbegreppet vid avskedande
 • Uppsägning vid misskötsamhet som beror på sjukdom
 • Uppsägning vid samarbetsproblem
 • Uppsägning eller avskedande vid illojalitet

Målgrupp:

HR-chefer, HR-specialister, fackliga företrädare och chefer med personalansvar.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Uppsägningsgrunderna arbetsbrist och personliga skäl
  Förhållandet mellan omplacering och turordning vid arbetsbrist

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  En arbetstagares olika åtaganden i en anställning
  Uppsägningsgrunder respektive avskedandegrunder

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Genomgång av rättspraxis vad gäller saklig grund för uppsägning av personliga skäl
  Medvetandekriteriet
  Tvåmånadersregeln
  Förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Uppsägning efter fullgjort rehabiliteringsansvar
  Uppsägning vid samarbetsproblem
  Avskedandegrunder och sakliggrundbegreppet vid avskedande

 • 16.00-

  Kursen avslutas.