Det har länge ryktats om en kommande lågkonjunktur och flera företag har den senaste tiden varslat om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vad ska man då som arbetsgivare tänka på i samband med uppsägningar?

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskap i den grundläggande juridiska regleringen samt praktiska tips kring hur omorganisationer best genomdrivs för ett lyckat resultat. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i de arbetsrättsliga lagar som gäller och går igenom de vanligaste svårigheterna avseende omplacering, tillräckliga kvalifikationer och förutsättningar för lyckosamma fackliga förhandlingar.

Syftet med kursen är att kunna besvara frågor som: inom vilka ramar får en arbetsgivare omorganisera sin verksamhet och hur kan omplacering av anställda ske? I vilket skede ska eventuella fackliga förhandlingar genomföras och hur struktureras dessa för bästa resultat? Vad händer om man inte kommer överens i förhandlingarna och vilka risker medför det för den fortsatta processen? Hur hanterar man bäst situationer där man har olika fackliga parter att förhålla sig till?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka regler som gäller vid omorganisationer och arbetsbristuppsägningar
 • Konkreta råd och tips för framgångsrika fackliga förhandlingar

Målgrupp:

Alla som jobbar med HR

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet: möjligheten att omplacera
  Förberedande arbete inför en omorganisation (med eller utan arbetsbristuppsägningar som följd)

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Omorganisationer och fackliga förhandlingar (del I)

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Omorganisationer och fackliga förhandlingar (del II)
  Särskilt om vissa praktiska frågor vid fackliga förhandlingar

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Det arbetsrättsliga arbetet efter att en omorganisation avslutats
  Avgöranden – rättsfallsgenomgång och workshop

 • 16.00-

  Kursen avslutas.