Många som arbetar med HR-frågor upplever att något av det svåraste i arbetet är att behöva säga upp personal oavsett om det handlar om uppsägningar på grund av personliga skäl eller uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Syftet med den här kvalificerade heldagskursen är att ge dig som deltagare en fördjupad förståelse kring regelverket om uppsägning på grund av personliga skäl och på grund av arbetsbrist. Vi går igenom relevanta lagregler och rättsfall och ger praktiska tips och råd om hur du som arbetsgivare ska tänka och agera i en komplicerad och krånglig uppsägningssituation.

Frågor som vi bland annat kommer att ta upp under kursen:

 • När kan man säga upp en anställd som inte sköter sitt jobb?
 • Måste man alltid skicka en skriftlig varning?
 • Vad innebär den så kallade tvåmånadersregeln?
 • Vad är det för skillnad mellan uppsägning och avsked?
 • Vad kostar det om man säger upp utan saklig grund?
 • Vem bestämmer om det föreligger en arbetsbristsituation eller inte? Kan en domstol överpröva ett sådant beslut?
 • I vilka situationer kan jag undanta anställda från turordningen?
 • Kan en anställd få en befordran enligt turordningen?

Som deltagare får du kunskap om

 • Det juridiska regelverket och senaste praxis vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid uppsägning på grund av personliga skäl.
 • Vad som gäller vid de svåra uppsägningsfallen såsom till exempel vid bristande arbetsprestation, misskötsamhet och sjukdom.
 • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet till lediga befattningar och till befattningar enligt turordningslistan?
 • Vilka ingår i turordningskretsen?
 • Hur kan anställningen avslutas även om saklig grund för uppsägning inte föreligger?

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig främst till HR-ansvariga och chefer med personalansvar

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Avskedande och uppsägning på grund av personliga skäl

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Avskedande och uppsägning på grund av personliga skäl – de svåra uppsägningsfallen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset,)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Praktiska övningar i mindre grupper med diskussion kring AD:s praxis.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Uppsägning på grund av arbetsbrist

 • 16.00-

  Kursen avslutas.