Hur ska man agera vid interna utredningar av visselblåsarärenden och andra utredningar kopplade till regelöverträdelser, kränkande särbehandling, trakasserier eller potentiellt brottsligt agerande? För finansiella företag och andra bolag finns tydliga krav på att inrätta en visselblåsarfunktion och hantera anmälningar, både i specifika sektorslagstiftningar samt i och med den nya visselblåsarlagen som träffar alla företag med 50 eller fler anställda.

Som Compliance, HR eller Advokat har man i regel en god uppfattning om regulatoriska krav och etiska standarder. Men vad ska man tänka på i praktiken när man hanterar en anmälan eller annan intern utredning avseende regelöverträdelser, kränkande särbehandling, trakasserier eller potentiellt brottsligt agerande? Och vilka viktiga arbetsrättsliga, regulatoriska och andra viktiga aspekter bör man beakta?


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,60 av 5,0 ⭐


Petter Wenehult är advokat/partner på Elmzell advokatbyrå, och är specialiserad på arbetsrätt, har omfattande erfarenhet av utredningar, visselblåsarärenden och arbetsrättsliga frågor. Fredrik Styrlander är Head of Compliance på ett värdepappersinstitut med bakgrund från Finansinspektionen och har bred erfarenhet av Compliance, hantering av regulatoriska krav och har föreläst om den nya visselblåsarlagen i flera sammanhang.

Tillsammans kommer de gå igenom hur man kan strukturera interna utredningar och ge viktiga tips på hantering av visselblåsarärenden i praktiken och hur man navigerar de arbetsrättsliga och regulatoriska perspektiven.

Vi kommer även gå igenom huvuddragen i den nya visselblåsarlagen, vilka krav den ställer och vad man bör tänka på vid implementeringen av en visselblåsarfunktion samt hur man kan arbeta proaktivt för att minska risken för regelöverträdelser.


”Otroligt bra utbildning med riktigt bra kursledare. Interaktivt och diskussionsvänligt.”

Rebecca Swerre, deltagare på kursen i februari 2024


Som deltagare får du kunskap om: 

  • Begreppet visselblåsning och den nya visselblåsarlagen
  • Vad man bör tänka på när man sätter upp en visselblåsarfunktion
  • Praktiska tips och utmaningar vid hantering av en utredning av ett visselblåsarärende
  • Viktiga arbetsrättsliga aspekter att beakta vid interna utredningar
  • Anonyma anmälningar – utmaningar
  • När ska man involvera arbetsrättslig kompetens/HR
  • Bevisinsamling
  • Polisanmälan och annan extern rapportering
  • Tips på proaktiva åtgärder för att minska risken för regelöverträdelser

Syfte/mål med utbildningen:

Att ge förståelse och verktyg för att strukturera interna utredningar och få viktiga tips på hantering av visselblåsarärenden i praktiken samt hur man navigerar de arbetsrättsliga och regulatoriska perspektiven.

Kursen kommer även gå igenom huvuddragen i den nya visselblåsarlagen, vilka krav den ställer och vad man bör tänka på vid implementeringen av en visselblåsarfunktion. Samt hur man kan arbeta proaktivt för att minska risken för regelöverträdelser.

Målgrupp:
Compliance, HR, advokater, bolagsjurister och andra funktioner eller konsulter som ansvarar för eller kommer i kontakt med visselblåsarärenden och interna utredningar kopplade till regelöverträdelser, kränkande särbehandling, trakasserier eller potentiellt brottsligt agerande.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Begreppet visselblåsning och den nya visselblåsarlagen
Vad man bör tänka på när man sätter upp en visselblåsarfunktion
Rapportering och eskalering
Gränsdragningar mellan visselblåsning och andra ärenden

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Arbetsrättsliga utgångspunkter
Praktisk hantering, angreppssätt och metod vid interna utredningar
Bevisinsamling
Kontroll av anställdas IT-utrustning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Utmaningar och fallgropar
Arbetsrättsliga åtgärder mot utredningsobjektet
Polisanmälan och annan extern rapportering
Missbruk av visselblåsarfunktionen.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Att arbeta förebyggande med interna regelverk, kulturskapande och utbildning
GDPR och hantering av personuppgifter
Damage control
Avslutande reflektioner

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Petter Wenehult
Advokat/partner - Elmzell advokatbyrå
Läs mer