Det här är en ny kurs vid BG Institute, unik i sitt slag och mycket populär. Nu erbjuder vi ytterligare kurstillfällen.

När konflikter i arbetslivet behöver redas ut med samtal och utfrågning krävs god teknik, baserad på både psykologi och juridik. Många gånger är läget spänt och känsloladdat, särskilt om ord står mot ord. Våra specialister Åke Lundeberg och Staffan Michelson, läkare inom psykiatri respektive advokat, representerar en helhetssyn som lägger den rätta grunden för en effektiv intervjuteknik. Under kursdagen får du konkreta och praktiskt användbara råd och metoder för att genomföra utredningssamtal med medarbetare. Med hjälp av praktiska exempel, övningar och en teoretisk grund får du möjlighet att öka din sinnesnärvaro, kreativitet och improvisationsförmåga i syfte att finslipa förhörstekniken. Kursen är baserad på fallstudier och innehållet sätts i en arbetsrättslig kontext med verklighetsbaserade scenarion. Det sker genom att teori, med psykologi som bakgrund, varvas med praktisk förhörsteknik med juridik som bas.

<h2>Som deltagare får du kunskap om:</h2>

 • Förberedelse inför utfrågningssamtal
 • Samtalsteknik
 • Förhörsstruktur
 • Kommunikation
 • Närvaroteknik
 • Valet av precisa och allmänna frågor

Målgrupp

HR-chefer, personalchefer, personalansvariga, förhandlare, jurister och ombudsmän samt övriga med kvalificerade erfarenheter från arbetsrättens område.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Kommunikation i teori och praktik

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Språkmodeller och frågeteknik

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Praktikfall och övningar

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Praktikfall, övningar och lärdomar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB