Under vår årligt återkommande nyhetsdag inom VA-juridiken lägger vi fullt fokus på de hetaste och mest intressanta utredningarna, förändringarna, rättsfallen och nyheterna som har skett under året. Samtidigt riktar vi blicken framåt  och går igenom de utmaningar vi står inför.

Vår expert Stefan Rubenson, advokat och tidigare ledamot av VA-nämnden, leder dig under denna nyhetsdag, som tar ett grepp om juridikens utmaningar när det gäller VA-tjänster. Stefan guidar dig igenom den historiska delen av VA-juridiken för att ge en bakgrund, beskriver den dagsaktuella situationen och sedan ger sin syn på framtiden under den nya huvudinstansen. Stefan lägger även vikt vid anledningar till att VA-tvister uppstår och beskriver hur dessa bäst kan förebyggas och hanteras.

Under dagen får du veta mer om:

  • Kommunens skyldigheter att bygga ut och tillhandahålla vatten och avlopp
  • Inlösen, ersättning och skadestånd i va-förhållanden
  • Båda parters rättigheter och skyldigheter
  • Beslutsprocessen och överklaganden
  • Hur du förebygger va-tvister och hur du bäst hanterar de som uppstår
  • Vad som kommer att ske i samband med att VA-nämnden läggs ner
  • Mark- och miljödomstolens utmaningar vid övertagandet

Kursen avslutas med trevligt mingel och bubbel.


Målgrupp

Denna kurs passar dig som är ansvarig inom VA-området, som handlägger eller berörs av VA-frågor vid kommuner och länsstyrelser samt dig som är konsult eller jurist och berörs av detta område.


 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas med mingel och bubbel