Denna kurs belyser det strategiska arbetet kring VA-taxor och ger kunskap om de krav som vattentjänstlagen ställer, samt olika processer i organisationen som de juridiska kraven skapar.

Efter kursen får du kunskap om juridiska förutsättningar för taxearbetet, samt insikter om praktiska möjligheter för långsiktiga och hållbara strategier kring VA-taxor.

Som deltagare får du särskilt kunskap om:

 • Ekonomiska och juridiska förutsättningar och ansvar för taxearbetet
 • Praktiska möjligheter och strategier för taxearbetet
 • Konstruktion av anläggnings- och brukningstaxor och deras parametrar med fördelningar utifrån nytto- och kostnadsperspektivet
 • Syftet med avgifter för bland annat servisledning, förbindelsepunkt, lägenhet, tomtyta, dagvatten och mätare
 • Kursen belyser även fastigheters indelning i olika kategorier och hur indelningen påverkar debiteringen av avgifter
 • VA planeringens betydelse i arbetet med VA taxor

 MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som arbetar med, är intresserad av eller har ansvar för VA-taxor. Exempelvis tjänstemän inom VA-verksamheten, beslutsfattare och konsulter.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  VA taxornas syfte
  Juridik för VA ekonomi

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  VA juridik som styr taxearbetet

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Taxekonstruktion- hur gör man?
  Beräkningsunderlag och processer

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Taxekonstruktion, fortsättning
  VA planering och VA taxor
  Sammanfattning

 • 16.00

  Kursen avslutas