En praktiskt inriktad kurs för dig som arbetar med VA-frågor.

Denna kurs ger dig insikt i VA-verksamhetens ekonomiska aspekter i praktiken, dessa är en del av många i processen. Våra föreläsare kommer under dagen att guida dig genom de praktiska utmaningar som VA-verksamheter kan tampas med och hur du kan förebygga problem, hantera utmaningarna och lösa frågorna i praktiken.

Vi tar bland annat upp:

 • Vattentjänstlagens regler för redovisning och avgiftsuttag (VA-taxa)
 • Ekonomiska begrepp, budgetering, redovisningsregler och finansiering av VA
 • Praxis och erfarenhetsåterföring från olika va-huvudmän och dialog om utmaningarna vi har och står inför
 • Möjligheterna inom lagens ram för verksamhetsstyrning och koll på läget från ekonomisk och juridisk synvinkel

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till VA-ingenjörer inom kommunal teknisk förvaltning eller kommunägda bolag, VA-chefer med ansvar för verksamhetsstyrning och verksamhetsansvariga jurister som vill förkovra sig i den juridik som avser VA-verksamheter.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vattentjänstlagen och regler för finansiering, redovisning, avgiftsuttag:
  • Självkostnadsprincipen
  • Typer av avgifter
  • Krav på skälig och rättvisfördelning, tolkning

 • 10.15-10.30

  Kaffepaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  VA-verksamheternas ekonomi:
  • redovisningsreglementet
  • budgetering
  • finansiella konsekvenser

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Utmaningar och lösningar:
  • Vilka utmaningar står vi inför? Räntor, amorteringar, komponentavskrivning, utbyggnad av anläggningen i dyra områden, avfolkning
  • Vad finns det för möjligheter?
  • Anläggningsavgifters konstruktion och nivå
  • Finansieringsupplägg

 • 14.15-14.30

  Kaffepaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Summering och slutsatser:
  Vi knyter ihop säcken och reflekterar över dagen och vad vi kan och får göra för den ekonomiska verksamhetsstyrningen.