Välkomna till en e-kurs där två av Sveriges främsta GDPR-experter Johan Sundberg och Johan Thörn redogör för tillsynsmyndighetens befogenheter samt vad man bör tänka på inför och när Datainspektionen inleder tillsyn. De mig sig av praktiska tips och rekommendationer kring förhållningssätt och strategi.

Under det senaste året har Datainspektionen inlett tillsyn mot ett stort antal företag, organisationer och myndigheter för brott mot Dataskyddsförordningen (GDPR).  Ett antal administrativa sanktionsavgifter har redan utfärdats an myndigheten varav den största hitintills på 75 miljoner kronor riktades mot Google för brister förknippade till rätten till radering. Beslut i en rad ärenden förväntas komma inom kort.

Förutom administrativa sanktionsavgifter har Datainspektionen ett antal befogenheter av korrigerande natur, till exempel kan Datainspektionen utfärda varningar, reprimander, förelägganden och förbud mot behandling av personuppgifter. För myndigheter är maxbeloppet som kan utfärdas 10 miljoner kronor och för de något mindre allvarliga överträdelserna är maxbeloppet fem miljoner kronor. För andra än myndigheter är maxbeloppet 20 miljoner euro eller, om det gäller ett företag (koncern), fyra procent av den globala årsomsättningen, beroende på vilket belopp som är högst.

Under utbildningen går vi igenom tillsynsmyndighetens befogenheter samt vad man bör tänka på om Datainspektionen inleder tillsyn enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Baserat på vår omfattande erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och myndigheter som blir föremål för tillsyn av Datainspektionen ger vi praktiska tips och rekommendationer kring förhållningssätt och strategi. I mån av tid går vi även igenom exempel på tillsynspraxis.

Som deltagare får du kunskap om

  • Datainspektionens befogenheter vid tillsyn
  • Praktiska tips
  • Konkreta rekommendationer
  • Strategier vid tillsyn

Målgrupp

Dataskyddsombud, jurister och andra som ansvarar för eller arbetar med efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR)

Nivå

Grundläggande

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i november 2020 och är 90 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 16
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 15
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer