Eftertraktad kurs med Erik Nerep som ger dig en genomgång av förutsättningarna för värdeöverföringar, koncernbidrag, lån och säkerheter enligt Aktiebolagslagen kap. 17-21.

Kursens fokus ligger på ABL 17:1, punkten 4 om s.k. annan värdeöverföring jämfört med formenlig vinstutdelning enligt ABL 18 kap.

Under dagen kommer några av de problematiska frågorna med värdeöverföringar att gås igenom. Exempelvis frågan om de formella bestämmelserna i ABL 18 kap. är dispositiva eller tvingande, helt eller delvis? Måste bestämmelserna följas vid ”annan värdeöverföring”? Frågan om vad som gäller för efterutdelning och beloppsspärren enligt ABL 17:3? I vilken utsträckning förskottsutdelning är olaglig, samt hur förbuden och undantagen i ABL 21:15 ska tolkas och tillämpas?

Kursdagen kommer att avslutas med en diskussion kring de sanktioner som aktualiseras vid olaglig värdeöverföring, förvärv av egna aktier i strid med bestämmelserna i ABL 19 kap. samt lån och säkerheter i strid med förbuden i ABL 21 kap.

Under kursen får du kunskap om:

• Vilka transaktioner (avtal, koncernbidrag, sakutdelning, lån, säkerheter, etc.) som utgör värdeöverföringar
• När en formenlig eller icke formenlig värdeöverföring är olaglig samt försiktighetsprincipen
• Vilka som träffas av återbärings- och bristtäckningsansvaret
• Vad som utgör förbjudna, straffsanktionerade lån och säkerheter


 

Målgrupp

Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter, skattejurister, advokater, bolagsjurister, ekonomichefer och ägare till fåmansföretag.

Kursprogram

 • 08.30–09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00–10.15

  Pass I
  Vad är en värdeöverföring enligt ABL 17:1, annan värdeöverföring enligt punkten 4?
  Vad gäller för koncernbidrag, lån, säkerheter, förlorade affärsmöjligheter, långtidsavtal, etc.?

 • 10.30–11.45

  Pass II
  Vidare om formenliga och icke formenliga värdeöverföringar
  Efterutdelning och förskottsutdelning
  När blir en värdeöverföring olaglig?
  Gränserna enligt ABL 17:3

 • 11.45–12.45

  Lunch (ingår).

 • 12.45 –14.15

  Pass III
  Förbjudna lån, säkerheter, förskott, krediter, etc. enligt ABL 21:15
  Det generella låneförbudet och förvärvslåneförbudet

 • 14.30–16.00

  Pass IV
  Praktikfall om tillämpningen av ABL 17:1-3 och 21:1-5

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

Trygg och seriös arrangör som lockar mig som deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Pär Hagman

Falu Ekonomi & Revision AB

Bra föreläsare, bra ämnen och praktiskt tillämpbart innehåll.

P-I Svensson

Delphi