Ledningar är fundamentala för samhällsbyggandet, de är en självklar del av infrastrukturen både i stad och glesbygd. Ändamålen med ledningarna är många. Bland de vanligare hör el, vatten, avlopp, dagvatten, tele, data och fjärrvärme.

Ledningar kan anläggas av både stat/kommun, företag och enskilda personer. Oavsett vem som är ledningsinnehavare delas ledningarna in i allmänna ledningar och enskilda ledningar, vilket får betydelse för ersättningsfrågan.

I princip grundar sig all ersättning vid markåtkomst på reglerna i expropriationslagens 4 kap, dvs marknadsvärdet. Däremot ser ersättningsregler och värderingsmetoder olika ut beroende på vilken markåtkomst som är aktuell. Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeersättningsfall och vinstfördelningsfall. Ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa
markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna.

Kursen Värdering och ersättning vid intrång av ledningar innehåller teori och diskussion om praktiska fall. Ersättning vid intrång av ledningar är en vanlig trätofråga både i stad och landsbygd. Samtidigt är ersättningsfrågor ett område som i princip endast lantmätare utbildas inom.

Som deltagare får du kunskap om:

● Vilka olika alternativ till markåtkomst som finns för ledningar.
● Hur de olika ersättningssituationerna hanteras och vilken ersättning ska betalas.
● Vilka val som fastighetsägare ställs inför och hur man bör agera?

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med värderingar och ersättningar inom fastighetsrätten. Innehållet är anpassat för både privat och offentlig sektor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1. Markåtkomst och ersättning
  ● Olika typer av ledningar
  ● Markåtkomstlagstiftning: ledningsrätt, servitut & nyttjanderätt
  ● Fastighetsbegreppet och sakägarbegreppet
  ● Ersättningssystemet: skadeersättning och vinstfördelning

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass 2 Jord- och skogsbruk
  ● Normen för stolpar i åker
  ● LM:s metod för underjordiska ledningar
  ● Skogsnormen (fullständig och förenklad)
  ● Intrång av optokablar

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass 3 Bebyggda fastigheter - kvartersmark
  ● Regleringen av ledningar i detaljplaner
  ● Ledningar på bostadsfastigheter
  ● Ledningar på andra typer av fastigheter (industri, hyreshus)
  ● Ledningar i allmän tomt

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass 4 Allmän plats, mobilmaster och miljöskada
  ● Allmänna ledningar i allmän plats
  ● Enskilda ledningar i allmän plats
  ● Mobilmaster – praxis
  ● Miljöskada - rättsfallsgenomgång

 • 16.00

  Kursen avslutas