Ersättning vid intrång i jord och skog är en vanlig trätofråga. Samtidigt är ersättningsfrågor ett område som i princip endast lantmätare utbildas inom.

En stor del av Sverige består av skogs-, betes- och åkermark. Vägar, järnvägar, elledningar, teleledningar, va-ledningar, mobilmaster innebär ofta små eller stora intrång i jord och skog. Det finns flera olika standardmetoder för att bestämma ersättningen vid intrång i jord och skog. Jordbruksnormen, skogsnormen, IAN-modellen med flera.

I princip all ersättning vid markåtkomst grundar sig på reglerna i expropriationslagens 4:e kapitlet, det vill säga marknadsvärdet. Däremot ser ersättningsregler och värderingsmetoder olika ut beroende på vilken markåtkomst som är aktuell. Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. Ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna.

Kursen innehåller både teori och diskussion om praktiska fall och du som deltagare får svar på frågor som exempelvis:

– Hur hanteras de olika ersättningssituationerna och vilken ersättning ska betalas?

– Vilka val ställs jag som fastighetsägare inför och hur bör jag agera?


MÅLGRUPP

Kursen passar dig som arbetar med mark,  exploatering och planarbete vid kommuner, byggbolag och fastighetsbolag och dig som är fastighetsmäklare, lantmätare eller ansvarig vid bank. Kursen passar även advokater och jurister med denna inriktning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1
  Markåtkomst och värdering
  -Ersättningsreglerna vid olika typer av markåtkomst
  -Fastighetsbegreppet vid jord och skog

 • 10.15-11.45

  Pass 2
  Intrång i jordbruk
  -Försvårad brukning. ägoavstånd, anpassningskostnader etc
  -Påverkan på nyttjanderättshavare

 • 11.45-12.45

  Lunch (Ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3
  Intrång i skogsbruk
  -Förtidig avverkning, kantträd och virkesvärde
  -Jakt och äganderättsliga värden

 • 14.30-16.00

  Pass 4
  Praktiska exempel
  -Jordbruksmark
  -Skogsbruksmark

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har de bästa föreläsarna.

Stefan Flemström

Advance Advokatbyrå

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB

Överlag håller BG Institutes kurser en mycket hög kvalitet

Ewa Wressmark

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB