Denna seminariedag fokuserar på utvalda svåra frågeställningar kring vårdnad, boende och umgänge. 

Dagen är praktiskt inriktad och syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om viktiga och ofta avgörande punkter för att du ska kunna agera i och avgöra mål om vårdnad, boende och umgänge. Detta innebär att seminariet behandlar såväl materiella som processuella frågeställningar.

Seminariet är en fördjupning och vidareutveckling av kursen ”Vårdnad, boende och umgänge” med Mats Sjösten som föreläsare och är framtaget efter önskemål från deltagare. Seminariet förutsätter inte att du har gått den tidigare kursen, men den som har förkunskaper på området har mest behållning av detta seminarium.

Seminariet bygger på aktivt deltagande från åhörarna. Varje pass kommer att inledas av Mats Sjösten, som utifrån praxis och domar presenterar relevanta frågor. Mats Sjösten kommer att leda diskussionen och utifrån sin kunskap och erfarenhet ta den vidare och besvara de frågor som uppkommer.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Bestämmelserna om Barnets bästa inkluderande barnets vilja
 • Vilka omständigheter som kan ligga till grund för ställningstagande till frågor om vårdnad, boende och umgänge samt tillämpningen av dessa omständigheter
 • Tillämpningen av bestämmelserna om umgänge; när är det olämpligt med umgänge
 • Den dagliga omsorgens påverkan på beslutet om vårdnad resp. boende.
 • Arbete med samförståndslösningar, vem gör vad och varför.
 • Tillämpningen av de processuella reglerna i såväl 6 kap. som 21 kap. FB
 • Processen i domstol inklusive förberedelse och huvudförhandling, verkställighetsprocessen

Målgrupp

Advokater och andra jurister som sysslar med aktuella familjerättsliga frågor, domare och familjerättssekreterare. Den som har förkunskaper får ut mest av denna kurs.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Fördjupning av frågor kring barnets bästa och de bedömningsgrunder som ska vara avgörande vid ställningstagandet till frågor om vårdnad, m.m.

 • 10.15 - 11.45

  Bedömningsgrunder för att avgöra frågor om främst vårdnaden.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Processuella frågor avseende mål om vårdnad, boende och umgänge. Härunder samförståndslösningar och processen i domstol.

 • 14.30 - 16.00

  Processuella och praktiska frågor avseende verkställighet. Allmänna frågeställningar.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Intressant innehåll, väldigt matnyttigt och givande.

Dayana Jadarian

Folkets Jurist