Vi presenterar vår helt nya kurs, Vatten vid exploatering. Med Agnes Larfeldt Alvén och Johanna Lindqvist som föreläsare.

Denna kurs riktar sig till personer som arbetar praktiskt med vattenverksamheter. Syftet med kursen är att ge en introduktion till de speciella bestämmelser som gäller för vattenverksam­heter med fokus på tillstånds- och anmälningsplikten. Kursen går igenom grundläggande begrepp, de olika aktörerna, anmälnings- och tillståndsprocessen samt tillsynen av vatten­verksamhet. Redogörelse för praxis sker under respektive moment. Även frågor om vattenskyddsområden berörs.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Inledning
  - Vattenrättens utveckling och historia,
  - Tidigare lagar och förordningar,
  - Nuvarande bestämmelser för vattenverksamheter och övergångsbestämmelser

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Vattenskyddsområden
  - Regelverket
  - Möjlighet till tillstånd och dispens
  - Ersättningsrätten vid intrång i enskild rätt
  Särskilda begrepp inom vattenrätten
  - definition av vattenverksamhet och vattenanläggning
  - rådighet
  - m m

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Tillstånds- och anmälningsprocessen för vattenverksamheter
  - Aktörer
  - Prövningsplikten, lagligförklaring
  - De olika stegen i prövningsprocessen
  - Krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning
  - Villkorsskrivning – minimitappning, fiskväg m m
  - Avgifter

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kontroll och tillsyn
  Sakägare och ersättningsrätt
  - Sakägarkretsen – olika typer av sakägare
  - Ersättningsrätten

 • 16.00-

  Kursen avslutas.