En efterfrågad uppföljare på kursen Vattentjänstlagen. Vi går vidare med fler praktiska frågor. Ges fristående – du behöver inte har gått den första kursen. 

Efter vår tidigare kurs Vattentjänstlagen har vi fått starkt önskemål om en fortsättning där vi tittar på fler vanligt förekommande frågeställningar och problemområden. Nu lanserar vi en uppföljare,där vi tittar närmare på komplicerade frågor du kan stöta på i vardagen. Passar även dig som inte har gått den första kursen.

Det finns utrymme för frågor och diskussion under kursdagen. Har du egna frågor du vill ska tas upp, erbjuds du möjlighet att sända in dessa en månad före kursdatum. En sammanställning av alla inkomna frågor sänds till deltagarna före kurstillfället. Du får mer information i samband med bokning.

Fördjupningskursen behandlar främst kommunernas ansvar för att allmänna vattentjänster ordnas, frågor om ledningsnätets utbyggnad och beskaffenhet, taxefrågor om avgiftsskyldighet och möjliga avgifter för finansiering av den allmänna va-anläggningen samt frågor om skadestånd i va-förhållanden.


målgrupp

Kursen vänder sig till handläggare av VA-frågor i kommuner och vid länsstyrelser, kommunjurister, VA-tekniker, konsulter och byggföretag.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Kommunens utbyggnadsskyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen. Va-lagsutredningens förslag om va-samverkan. När en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen kan vara ett alternativ.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Utbyggnaden av ledningsnätet för de allmänna vattentjänsterna. Funktions- och säkerhetskraven. LTA-anläggningar och LOD-tjänster.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Va-taxan. Avgiftsskyldighet och avgiftsuttag, möjligheter och begränsningar. Avgiftsuttagets fördelning på de avgiftsskyldiga.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Skadestånd i VA-förhållanden.

 • 16.00

  Kursen avslutas.