Juridiken är fundamental i hur man ska driva olika processer på arbetsplatser, men för att skapa förändringar krävs ofta andra handlingar. I mångt och mycket handlar det om att arbeta framgångsrikt i team och att etablera en hållbar och mänsklig kultur. I denna kurs redogör vi för hur du kan etablera ett systematiskt arbete kring sjukfrånvaro, rehabiliteringsprocessen, lagar och koppling till ledarskap, produktivitet och lönsamhet.

 Hur lägger man upp arbetet med sjukfrånvaro och samtal med individer och hur kan man på bästa sätt lösa rehabärenden?

Vi går igenom lagarna och tar det ett steg längre och utgår från case och tränar på hur svåra samtal, dokumentation och ledarskap kan gå till i praktiken. Kursen ger dig en överblick kring vilka stora ekonomiska och mänskliga vinster det finns med tidiga insatser vid korttidssjukfrånvaro.

Du kommer få kunskap om:

• Tidiga signaler
• Upprepad korttidsfrånvaro
• Rehabpolicy och rutiner i praktiken
• Ansvarsfördelning inom rehabprocessen
• Vad händer vid sjukskrivning.
• Ofta är sjukskrivningar pga psykisk ohälsa 70% längre än andra sjukskrivningar. Hur kan du som HR och ledare förhindra att korttidssjukskrivningar går över till långa sjukskrivningar. Vad behövs?
• Sjukfrånvaron ser olika ut i olika delar av organisationen. Hur kan du ta reda på vad sjukfrånvaron betyder?
• Praktiska principer kring sjukfrånvaro och hur man kan närma sig frågan med en individ och en chef.
• Vilka är reglerna och ramarna för rehab, prehab och sjukskrivningar.

Målgrupp:

Chefer och HR som vill skapa hållbara organisationer och aktivt arbeta systematiskt med korttidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron i stort.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Varför är det viktigt att arbeta med sjukfrånvaron? Hur går det till rent praktiskt?

  • Korttidsfrånvaron toppen av ett isberg.
  • Tidiga signaler
  • Systematiskt arbete kring arbetsmiljö, hållbarhet och sjukfrånvaro och varför det är viktigt.
  • Kostnader och kostnadsberäkningar för sjukfrånvaron.
  • Verktyg för att räkna fram kostnaderna och få en överblick över situationen hos dig.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Du som ledare eller HR-specialist – Hur hållbart arbetar ditt företag idag? Hur kan du bidra?

  • Både chefer och HR agerar olika baserat på kunskap och förutsättningar. Olika chefer och HR behöver olika stöd.
  • Hur ska rollerna i ett team runt sjukskrivning se ut? Vilken är din roll?
  • Case från verkligheten. Gruppdiskussion.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Hur går det till rent praktiskt? Hur gör jag?

  • Verktyg och process för arbete med sjukfrånvaro, stress, rehab, anpassning
  • Samtalsmetodik – MI – Motiverande Intervjuer, Motiverande samtal, Coaching, Samtal.
  • Hur ska dokumentation, möten, dialog genomföras i praktiken?
  • Hur börjar jag ett samtal?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Träning och konkreta tips på vad jag tar med mig hem till min organisation i min roll.

  • Utförande och planering av samtal.
  • Coachning
  • Reflektion och lärande

 • 16.00-

  Kursen avslutas.