Kursen ger dig en överblick över nuvarande regler som sätter ramarna för arbetstagares meddelarskydd, vilken innebörd de har i praktiken och ger dig även en introduktion till den nya visselblåsarlagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

På senare tid har frågan om skyddet för personer inom organisationer, myndigheter och företag som slår larm om missförhållanden i verksamheten, s.k. visselblåsare (whistleblowers), fått ökad uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Visselblåsare fyller en viktig funktion i samhället då det finns ett allmänintresse av att missförhållanden inom både privat och offentlig verksamhet uppmärksammas och åtgärdas.

I detta sammanhang har arbetstagare ansetts extra skyddsvärda då de inom ramen för sin anställning ofta har en särskild möjlighet att upptäcka och påtala missförhållanden inom den verksamhet de arbetar i. Samtidigt är lojalitetsplikten en grundläggande princip i varje anställningsförhållande vilken begränsar arbetstagarens möjligheter att kritisera arbetsgivaren. Även andra regler, såsom skyddet för företagshemligheter, begränsar arbetstagarens yttrandefrihet. Inom ramen för anställningsförhållandet kan därför många gånger situationer uppstå där en avvägning mellan dessa två motstående intressen måste göras vilket kan innebära en svår balansgång.

Den här kursen syftar till att ge dig som kursdeltagare en överblick över nuvarande regler som sätter ramarna för arbetstagares meddelarskydd och vilken innebörd dessa har i praktiken. Vidare kommer du att få en introduktion till den nya lagen (2016:749) som trätt i kraft den 1 januari 2017, vilket innebär att en arbetstagare, under vissa förutsättningar, ska kunna slå larm om missförhållanden inom arbetsgivarens verksamhet, utan att riskera att utsättas för repressalie av sin arbetsgivare. Även särskilda aspekter såsom sociala medier och personuppgiftsfrågor kommer att beröras.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om följande frågor:

• Meddelarskyddet som en yttre gräns för den arbetsrättsliga lojalitetsplikten
• Skillnaden mellan meddelarskydd i offentlig respektive privat verksamhet samt situationen för anställda i offentligt finansierad privat verksamhet
• Den nya lagen om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (2016:749), exempelvis förtydligande om vad lagen innebär och tolkningsutrymme gällande begreppet ”allvarliga missförhållanden”
• Visselblåsning och sociala medier
• Personuppgiftsfrågor vid inrättande av ett visselblåsarsystem och Datainspektionens regler


 Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll arbetar med arbetsrätt, exempelvis jurist på advokatbyrå, bolagsjurist, Compliance Officer, VD, HR-chef, eller personalchef

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB