Välkommen till ett högaktuellt webbinarium med Erik Danhard, en av Sveriges främsta advokater inom arbetsrätt, om de kommande ändringar rörande visselblåsare – särskilt de arbetsrättsliga aspekterna.

Den föreslagna visselblåsarlagen ställer krav på företagen att inrätta system för rapportering. Principiellt viktigare är att förslaget förändrar relationen arbetsgivare/arbetstagare. Balanspunkten gällande arbetstagares lojalitetsplikt förskjuts och förändrar även arbetstagares rätt att framföra kritik och på vilket sätt denna kan framföras. Samtidigt får arbetsgivare en upplysningsplikt i förhållande till rapporterande arbetstagare som kan skapa svårlösta dilemman.

EU:s visselblåsardirektiv antogs i oktober 2019 och ska vara genomfört i medlemsländerna senast den 17 december 2021. Regeringen lade i maj 2021 fram sin proposition för genomförandet av visselblåsardirektivet. Enligt förslaget föreslås den nya lagen att träda i kraft den 17 december 2021.

Som deltagare får du kunskap om:

  • På vilket sätt förändras arbetstagares lojalitetsplikt?
  • Kan en arbetstagare kritisera arbetsgivarens verksamhet och på vilket sätt?
  • Måste en arbetsgivare nu vidta åtgärder i anledning av rapporterade händelser?
  • Kan en arbetsgivare behöva skaffa särskild expertis oftare med de nya reglerna?
  • Vilka överväganden måste arbetsgivaren göra innan en rapporterad händelse avslutas?
  • Vilka sanktioner kan drabba en arbetsgivare vid felaktigt agerande?

Målgrupp:

Förhandlare vid arbetsmarknadens organisationer, erfarna HR-chefer och HR-handläggare, advokater och andra jurister inriktade på arbetsrätt.

Förkunskaper:

Kursen riktar sig till personer med god erfarenhet av arbetsmarknadens regelverk.

Syfte med utbildningen:

Seminariet ger deltagarna möjlighet att utifrån konkreta exempel och frågeställningar bli bekanta med det nya rättsläget

Webbinariet genomförs den 1 september klockan 09:00-10:30. Efter att webbinariet genomförts får du tillgång till en inspelad version i sju dagar.

Webbinariet kommer att följas upp av en halvdagskurs den 17 december 2021, dvs. samma dag som den nya lagen träder i kraft. Information om detta uppdateras löpande.