Digitaliseringen inom offentlig sektor blir alltmer aktuell och viktig för att få en effektiv verksamhet. Samtidigt finns ett antal juridiska frågor som måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

E-kursen ger en insikt i grunderna för den ”rättsliga kartan” som styr offentlig sektors digitalisering och även några värdefulla praktiska råd om hur avtalet ska byggas upp. Kursen är inte heltäckande eftersom den inte behandlar verksamhetsspecifik information, ex vis patientdata, utan fokus är på vissa grundläggande juridiska frågor. Kursen kommer inte heller att ta upp specifika LOU frågor.

Som deltagare får du kunskap om

 • En juridisk karta över digitaliseringen av offentlig sektor
  • Säkerhetsjuridik: NIS-lagen, GDPR, Säkerhetsskyddslagen
  • Dataskydd – särskilt om incidenter och överföring av data / Schrems II
  • Molntjänster och OSL. Lagen om tystnadsplikt
 • Digitaliseringsavtalet – viktiga regleringar och fallgropar att undvika!
  • Molntjänstavtal
  • Projektavtal
  • Personuppgiftsbiträdesavtal

Agenda och upplägg

 1. Introduktion till molntjänster och digitalisering
 2. Centrala juridiska regleringar
  1. Säkerhetsjuridik
  2. GDPR – överföring av data
  3. OSL och nya lagen om tystnadsplikt
  4. IT Driftsutredningen
 3. Viktiga avtalsregleringar
  1. Molntjänstavtal – tjänsteinnehåll, servicenivåer, prismodeller
  2. Projektavtal – Specifikation, försening, immaterialrättigheter, prismodeller
  3. Personuppgiftsavtalet – minimiinnehåll

Målgrupp

Myndighets- och kommunjurister, verksamhetsjurister, advokater och biträdande jurister, CIO, CISO, säkerhetsansvariga och andra som arbetar med IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Syfte med e-kursen

Att få en insyn i regelverket kring digitalisering och vad detta innebär för verksamheten. Syftet är också att få förslag till hur man arbetar med avtal för digitala lösningar och projekt.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.990 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2021 och är två timmar lång. Till e-kursen hör ett avslutande quiz.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Agne Lindberg
Advokat
Läs mer