Företagsstyrning eller avsaknaden av densamma är ständigt aktuellt och nämns ofta i sanktionsbeslut. Inom bolag kan det råda olika uppfattning om styrning och vem som har ansvar för vad. Vid uppbyggnad av en verksamhet, uppköp av bolag eller när viss verksamhet ska läggas ut är det även viktigt att ha kontroll. Detta gäller också när ett nytt regelverk ska implementeras i verksamheten. Ett förtydligande och ett helhetsgrepp av styrningen är att rekommendera och för vissa verksamheter dessutom ett krav.

Regulatory Governance är en modell och metod för alla typer av företag, och alla storlekar på verksamheter, som vill bygga upp eller kontrollera och övervaka företagets interna styrning utifrån de regelverk som finns inom respektive verksamhetsområde.

Syftet är att på olika sätt förbättra verksamheten genom att få bättre kontroll på alla centrala delar i bolaget och i tid kunna uppmärksamma och motverka oönskade risker samt att bibehålla god regelefterlevnad inom samtliga delar inom verksamhetsstyrningen för att säkerställa en långsiktigt god och ansvarsfull styrning.

Modellen kan användas inom det egna bolaget eller koncernen samt vid uppköp av portföljbolag, vid utlagd verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag. Modellen går även att applicera på fokusområden såsom hållbarhet korruption och integritet.

Tillsammans med Sara Nordler får du en första inblick, förståelse och kunskap.
Läs en intervju med Sara om hur verksamhetsstyrning fungerar, klicka här.

Som deltagare får du kunskap om

  • Få bättre kontroll på bolagets företagsstyrning med fokus på regelefterlevnad,
  • Översiktlig genomgång av modellen och metoden Regulatory Governance,
  • Praktiska frågor och lösningar,
  • Symptom på att företagsstyrningen inte fungerar.

Målgrupp

Styrelseledamöter, vd,  ledning, affärsjurister, biträdande jurister, compliance, internrevisorer samt rådgivare och uppföljningsfunktioner som behöver ha kunskaper inom företagsstyrning. Riktar sig till alla storlekar på bolag.

Syfte med utbildningen

Erhålla grundläggande kunskaper inom området företagsstyrning med fokus på regelefterlevnad ”Regulatory Governance” samt öka  förståelsen för hur man bör arbeta med detta rent praktiskt. Även tips på hur man motverkar och uppmärksammar brister.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Anmälan till webbinariet fredagen den 3 februari kl.12-13 är stängd.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Sara Nordler
Advokat
Läs mer