Välkommen till en e-kurs med föreläsaren Ulf Jensen. En av BG Institutes mesta föreläsare som har utbildat hundratals personer inom fastighetsbranschen.

Servitut kompletterar fastigheter och kan vara helt nödvändiga för att marken ska kunna användas. Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen. Kursen återger också den senaste rättsutvecklingen på området.

Under e-kursen får du

 • Kännedom om aktuell rättspraxis
 • Ökade kunskaper om hur servitut bildas, ändras och upphävs
 • Kunskap om hur servitut brukar tolkas
 • Kunskaper om hur servitut ändras och upphävs

Ulf Jensen kommer bland annat att behandla

 • Servitutets natur och dess användning i upplåtelse genom avtal och beslut i olika sammanhang och enligt flera lagar.
 • Avgränsningen mot andra upplåtelser
 • Servitutets sakrättsrättsliga styrka vid överlåtelse, konkurrens med annan rättighet och fastighetsbildning.
 • De formella kraven på servitutsavtal
 • Servitutets syfte och omfattning.
 • Positiva och negativa servitut
 • Ändamålsenlig markanvändning och stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten
 • Stadigvarande nytta samt funktionellt samband mellan fastigheterna
 • Exklusiv besittning
 • Ogiltiga driftsförpliktelser
 • Särskilda villkor för servitut som skapas genom fastighetsbildning
 • Ändring och upphävande av servitut
 • Ogiltighetstalan mot avtalsservitut

Målgrupp

Denna e-kurs riktar sig till exploateringsansvariga i kommuner, fastighetsförvaltare, lantmätare, fastighetsmäklare, byggföretag, kreditinstitut samt advokater och andra jurister med inriktning mot fastigheter.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i februari 2021.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer