Vilket insolvensförfarande är bäst för att hantera ekonomiska problem som uppkommit på grund av coronakrisen? Underhandsöverenskommelse, företagsrekonstruktion eller konkurs? Felbeslut kan i värsta fall resultera i straffansvar, personligt betalningsansvar och skadeståndsansvar.

Advokaterna Hans Renman och Emma Berglund Uväng, båda verksamma vid Advokatfirman Schjødt, beskriver de olika förfarandena och för- och nackdelar med dessa. De poängterar vikten av att veta vilka konsekvenser de olika förfarandena har på avtal, anställda, ansvarsfrågor, skydd mot exekutiva åtgärder och möjligheten till skuldreducering. Varje insolvensärende är unikt och kräver en noggrann analys. För att illustrera konsekvenserna presenteras de olika förfarandena utifrån ett konkret fall som presenteras för dig som deltagare.

Under webbinariet medverkade Stefan Wahlberg, föredetta chefredaktör på Dagens juridik,  som moderator.

Se trailer för kursen nedan: